Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Handlingar som lämnats bort för teknisk bearbetning

Om en myndighet har lämnat ifrån sig en allmän handling till någon utomstående för teknisk barbetning så kan handlingen ändå anses vara förvarad hos myndigheten. Det gäller t.ex. om myndigheten lämnar en originalhandling till ett tryckeri för att få kopior upptryckta. Om någon begär ut originalhandlingen från myndigheten så måste den se till att hämta hem den från tryckeriet så att den kan lämnas ut (JO 1988/89 s. 250). I ett annat ärende konstaterade JO att handlingar kunde betraktas som förvarade hos en myndighet under tiden de var bortlämnade för mikrofilmning (JO 1981/82 s. 282 och JO 2006/07 s. 520). Det här gäller bara handlingar som redan är allmänna av någon anledning. Handlingen i fråga blir inte allmän för att den lämnas ut (expedieras) till någon utomstående för teknisk bearbetning (se mer om detta här).

Våra verksamheter

Om en myndighet har lämnat ifrån sig en allmän handling till någon utomstående för teknisk barbetning så kan handlingen ändå anses vara förvarad hos myndigheten. Det gäller t.ex. om myndigheten lämnar en originalhandling till ett tryckeri för att få kopior upptryckta. Om någon begär ut originalhandlingen från myndigheten så måste den se till att hämta hem den från tryckeriet så att den kan lämnas ut (JO 1988/89 s. 250). I ett annat ärende konstaterade JO att handlingar kunde betraktas som förvarade hos en myndighet under tiden de var bortlämnade för mikrofilmning (JO 1981/82 s. 282 och JO 2006/07 s. 520). Det här gäller bara handlingar som redan är allmänna av någon anledning. Handlingen i fråga blir inte allmän för att den lämnas ut (expedieras) till någon utomstående för teknisk bearbetning (se mer om detta här).

background 1
background 1

Handlingar som lämnats bort för teknisk bearbetning

Om en myndighet har lämnat ifrån sig en allmän handling till någon utomstående för teknisk barbetning så kan handlingen ändå anses vara förvarad hos myndigheten. Det gäller t.ex. om myndigheten lämnar en originalhandling till ett tryckeri för att få kopior upptryckta. Om någon begär ut originalhandlingen från myndigheten så måste den se till att hämta hem den från tryckeriet så att den kan lämnas ut (JO 1988/89 s. 250). I ett annat ärende konstaterade JO att handlingar kunde betraktas som förvarade hos en myndighet under tiden de var bortlämnade för mikrofilmning (JO 1981/82 s. 282 och JO 2006/07 s. 520). Det här gäller bara handlingar som redan är allmänna av någon anledning. Handlingen i fråga blir inte allmän för att den lämnas ut (expedieras) till någon utomstående för teknisk bearbetning (se mer om detta här).

Gå till Acta Publicas hemsida

Handlingar som lämnats bort för teknisk bearbetning

Om en myndighet har lämnat ifrån sig en allmän handling till någon utomstående för teknisk barbetning så kan handlingen ändå anses vara förvarad hos myndigheten. Det gäller t.ex. om myndigheten lämnar en originalhandling till ett tryckeri för att få kopior upptryckta. Om någon begär ut originalhandlingen från myndigheten så måste den se till att hämta hem den från tryckeriet så att den kan lämnas ut (JO 1988/89 s. 250). I ett annat ärende konstaterade JO att handlingar kunde betraktas som förvarade hos en myndighet under tiden de var bortlämnade för mikrofilmning (JO 1981/82 s. 282 och JO 2006/07 s. 520). Det här gäller bara handlingar som redan är allmänna av någon anledning. Handlingen i fråga blir inte allmän för att den lämnas ut (expedieras) till någon utomstående för teknisk bearbetning (se mer om detta här).

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Handlingar som lämnats bort för teknisk bearbetning

Om en myndighet har lämnat ifrån sig en allmän handling till någon utomstående för teknisk barbetning så kan handlingen ändå anses vara förvarad hos myndigheten. Det gäller t.ex. om myndigheten lämnar en originalhandling till ett tryckeri för att få kopior upptryckta. Om någon begär ut originalhandlingen från myndigheten så måste den se till att hämta hem den från tryckeriet så att den kan lämnas ut (JO 1988/89 s. 250). I ett annat ärende konstaterade JO att handlingar kunde betraktas som förvarade hos en myndighet under tiden de var bortlämnade för mikrofilmning (JO 1981/82 s. 282 och JO 2006/07 s. 520). Det här gäller bara handlingar som redan är allmänna av någon anledning. Handlingen i fråga blir inte allmän för att den lämnas ut (expedieras) till någon utomstående för teknisk bearbetning (se mer om detta här).