Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Vi har bara skickat iväg den för teknisk bearbetning och lagring!

Det är inte uttryckligen reglerat i lagen men det verkar logiskt att en handling som inte från början är allmän hos en myndighet inte heller blir det om myndigheten skickar iväg (expedierar) den till någon utomstående enbart för teknisk bearbetning eller lagring. Men det förutsätter att mottagaren enbart ägnar sig åt teknisk bearbetning eller teknisk lagring av handlingen. Nyhetsbyrån Siren begärde ut rapporter om arbetsmiljötillbud som poliser vid olika polismyndigheter i landet skrivit in i rapporteringssystemet LISA. Det kunde handla om allt från kalla vinterkängor till fall av våld mot poliser i tjänst. Rapporterna blev som regel föremål för någon typ av arbetsmiljöutredning och vid tiden för nyhetsbyråns begäran var utredningarna inte klara. Rapporterna var med andra ord inte allmänna handlingar av det skälet att de ingick i ärenden som hade slutbehandlats (se TF 2:10 1 st). Samtidigt hade RPS åtkomst till alla rapporter som lades in i LISA-systemet och använde dessa för att göra arbetsmiljöstatistik och anmälningar till Arbetsmiljöverket. I målet HFD 99-11 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att RPS användning av uppgifterna inte föll in under kategorin ”teknisk bearbetning eller teknisk lagring”. Följaktligen skulle de betraktas som inkomna till RPS och expedierade från de olika polismyndigheterna. Dessa skulle lämnas ut på begäran om de inte var sekretessbelagda av någon anledning. Kammarrätten ansåg i ett fall (KR Jönköping 2692-10) att uppgifter i Vera, domstolsväsendets gemensamma målhanteringssystem, inte var allmänna handlingar hos Domstolsverket som administrerar systemet. Kammarrätten hänvisade till att Domstolsverket endast förvarade uppgifterna som ett led i teknisk bearbetning eller lagring.

Våra verksamheter

Det är inte uttryckligen reglerat i lagen men det verkar logiskt att en handling som inte från början är allmän hos en myndighet inte heller blir det om myndigheten skickar iväg (expedierar) den till någon utomstående enbart för teknisk bearbetning eller lagring. Men det förutsätter att mottagaren enbart ägnar sig åt teknisk bearbetning eller teknisk lagring av handlingen. Nyhetsbyrån Siren begärde ut rapporter om arbetsmiljötillbud som poliser vid olika polismyndigheter i landet skrivit in i rapporteringssystemet LISA. Det kunde handla om allt från kalla vinterkängor till fall av våld mot poliser i tjänst. Rapporterna blev som regel föremål för någon typ av arbetsmiljöutredning och vid tiden för nyhetsbyråns begäran var utredningarna inte klara. Rapporterna var med andra ord inte allmänna handlingar av det skälet att de ingick i ärenden som hade slutbehandlats (se TF 2:10 1 st). Samtidigt hade RPS åtkomst till alla rapporter som lades in i LISA-systemet och använde dessa för att göra arbetsmiljöstatistik och anmälningar till Arbetsmiljöverket. I målet HFD 99-11 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att RPS användning av uppgifterna inte föll in under kategorin ”teknisk bearbetning eller teknisk lagring”. Följaktligen skulle de betraktas som inkomna till RPS och expedierade från de olika polismyndigheterna. Dessa skulle lämnas ut på begäran om de inte var sekretessbelagda av någon anledning. Kammarrätten ansåg i ett fall (KR Jönköping 2692-10) att uppgifter i Vera, domstolsväsendets gemensamma målhanteringssystem, inte var allmänna handlingar hos Domstolsverket som administrerar systemet. Kammarrätten hänvisade till att Domstolsverket endast förvarade uppgifterna som ett led i teknisk bearbetning eller lagring.

background 1
background 1

Vi har bara skickat iväg den för teknisk bearbetning och lagring!

Det är inte uttryckligen reglerat i lagen men det verkar logiskt att en handling som inte från början är allmän hos en myndighet inte heller blir det om myndigheten skickar iväg (expedierar) den till någon utomstående enbart för teknisk bearbetning eller lagring. Men det förutsätter att mottagaren enbart ägnar sig åt teknisk bearbetning eller teknisk lagring av handlingen. Nyhetsbyrån Siren begärde ut rapporter om arbetsmiljötillbud som poliser vid olika polismyndigheter i landet skrivit in i rapporteringssystemet LISA. Det kunde handla om allt från kalla vinterkängor till fall av våld mot poliser i tjänst. Rapporterna blev som regel föremål för någon typ av arbetsmiljöutredning och vid tiden för nyhetsbyråns begäran var utredningarna inte klara. Rapporterna var med andra ord inte allmänna handlingar av det skälet att de ingick i ärenden som hade slutbehandlats (se TF 2:10 1 st). Samtidigt hade RPS åtkomst till alla rapporter som lades in i LISA-systemet och använde dessa för att göra arbetsmiljöstatistik och anmälningar till Arbetsmiljöverket. I målet HFD 99-11 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att RPS användning av uppgifterna inte föll in under kategorin ”teknisk bearbetning eller teknisk lagring”. Följaktligen skulle de betraktas som inkomna till RPS och expedierade från de olika polismyndigheterna. Dessa skulle lämnas ut på begäran om de inte var sekretessbelagda av någon anledning. Kammarrätten ansåg i ett fall (KR Jönköping 2692-10) att uppgifter i Vera, domstolsväsendets gemensamma målhanteringssystem, inte var allmänna handlingar hos Domstolsverket som administrerar systemet. Kammarrätten hänvisade till att Domstolsverket endast förvarade uppgifterna som ett led i teknisk bearbetning eller lagring.

Gå till Acta Publicas hemsida

Vi har bara skickat iväg den för teknisk bearbetning och lagring!

Det är inte uttryckligen reglerat i lagen men det verkar logiskt att en handling som inte från början är allmän hos en myndighet inte heller blir det om myndigheten skickar iväg (expedierar) den till någon utomstående enbart för teknisk bearbetning eller lagring. Men det förutsätter att mottagaren enbart ägnar sig åt teknisk bearbetning eller teknisk lagring av handlingen. Nyhetsbyrån Siren begärde ut rapporter om arbetsmiljötillbud som poliser vid olika polismyndigheter i landet skrivit in i rapporteringssystemet LISA. Det kunde handla om allt från kalla vinterkängor till fall av våld mot poliser i tjänst. Rapporterna blev som regel föremål för någon typ av arbetsmiljöutredning och vid tiden för nyhetsbyråns begäran var utredningarna inte klara. Rapporterna var med andra ord inte allmänna handlingar av det skälet att de ingick i ärenden som hade slutbehandlats (se TF 2:10 1 st). Samtidigt hade RPS åtkomst till alla rapporter som lades in i LISA-systemet och använde dessa för att göra arbetsmiljöstatistik och anmälningar till Arbetsmiljöverket. I målet HFD 99-11 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att RPS användning av uppgifterna inte föll in under kategorin ”teknisk bearbetning eller teknisk lagring”. Följaktligen skulle de betraktas som inkomna till RPS och expedierade från de olika polismyndigheterna. Dessa skulle lämnas ut på begäran om de inte var sekretessbelagda av någon anledning. Kammarrätten ansåg i ett fall (KR Jönköping 2692-10) att uppgifter i Vera, domstolsväsendets gemensamma målhanteringssystem, inte var allmänna handlingar hos Domstolsverket som administrerar systemet. Kammarrätten hänvisade till att Domstolsverket endast förvarade uppgifterna som ett led i teknisk bearbetning eller lagring.

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Vi har bara skickat iväg den för teknisk bearbetning och lagring!

Det är inte uttryckligen reglerat i lagen men det verkar logiskt att en handling som inte från början är allmän hos en myndighet inte heller blir det om myndigheten skickar iväg (expedierar) den till någon utomstående enbart för teknisk bearbetning eller lagring. Men det förutsätter att mottagaren enbart ägnar sig åt teknisk bearbetning eller teknisk lagring av handlingen. Nyhetsbyrån Siren begärde ut rapporter om arbetsmiljötillbud som poliser vid olika polismyndigheter i landet skrivit in i rapporteringssystemet LISA. Det kunde handla om allt från kalla vinterkängor till fall av våld mot poliser i tjänst. Rapporterna blev som regel föremål för någon typ av arbetsmiljöutredning och vid tiden för nyhetsbyråns begäran var utredningarna inte klara. Rapporterna var med andra ord inte allmänna handlingar av det skälet att de ingick i ärenden som hade slutbehandlats (se TF 2:10 1 st). Samtidigt hade RPS åtkomst till alla rapporter som lades in i LISA-systemet och använde dessa för att göra arbetsmiljöstatistik och anmälningar till Arbetsmiljöverket. I målet HFD 99-11 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att RPS användning av uppgifterna inte föll in under kategorin ”teknisk bearbetning eller teknisk lagring”. Följaktligen skulle de betraktas som inkomna till RPS och expedierade från de olika polismyndigheterna. Dessa skulle lämnas ut på begäran om de inte var sekretessbelagda av någon anledning. Kammarrätten ansåg i ett fall (KR Jönköping 2692-10) att uppgifter i Vera, domstolsväsendets gemensamma målhanteringssystem, inte var allmänna handlingar hos Domstolsverket som administrerar systemet. Kammarrätten hänvisade till att Domstolsverket endast förvarade uppgifterna som ett led i teknisk bearbetning eller lagring.