NJA 1998 s. 559

En person begärde hos Svea hovrätt att få ut alla domar som domstolen någonsin meddelat gällande en viss person med ett angivet namn och personnummer. Högsta domstolen slog fast att hovrätten var skyldig att gå igenom alla tillgängliga register, automatiserade och manuellt förda, för att hitta eventuella domar men att domstolen inte var skyldig att … Fortsätt läsa NJA 1998 s. 559