KR Sthlm 6651-11

Handlingar i en pågående förundersökning som varken har kommit in till eller expedierats från polismyndigheten är inte allmänna handlingar. Det slog kammarrätten fast i denna dom. Men i den aktuella förundersökningen fanns en inkommen och en expedierad handling. Kammarrätten bedömde dock att de båda handlingarna omfattades av sekretess och alltså var hemliga. KR_Sthlm_6651_11