Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Handlingen innehåller hemliga uppgifter och kan inte lämnas ut!

Reglerna om sekretess i OSL innebär förbud att röja hemliga uppgifter (OSL 1:1 2 st). Uppgifter i allmänna handlingar kan alltså vara hemliga, vilket inte är det samma som att handlingarna i sig är hemliga. Om en handling innehåller hemliga uppgifter så ska myndigheten lämna ut en kopia av handlingen med de hemliga uppgifterna övertäckta (maskade). Ett annat alternativ är att myndigheten gör en avskrift av handlingen med undantag för de delar som är hemliga (se TF 2:15 1 st sista meningen och TF 2:16 1 st första meningen). Det här gäller oavsett om du har begärt att få ta del av handlingarna på plats eller få kopior skickade till dig.

Att det tar lång tid och kräver en stor arbetsinsats för en myndigheten att maska hemliga uppgifter i ett större material är inte ett giltigt skäl för myndigheten att vägra lämna ut de begärda handlingarna (RÅ 1979 Ab 6).

Om en handling består av text så är det oftast inget problem att skilja ut och maska de delar som är hemliga enligt OSL. Det kan vara svårare om handlingen till exempel består av ett fotografi. En förundersökning kan till exempel innehålla ett fotografi på den misstänktes ansikte. Om den misstänktes identitet omfattas av förundersökningssekretess så kan troligtvis ingen del av fotografiet lämnas ut.

En handling som består av text kan i vissa fall innehålla så många hemliga uppgifter att det som blir kvar efter maskning är totalt intetsägande. I sådana fall är myndigheten inte skyldig att lämna ut handlingen. I fallet RÅ 1989 ref. 111 konstaterade domstolen att en myndighet inte behövde lämna ut handlingar där all text var maskad med undantag för själva brevpapprets förtryckta uppgifter om myndighetens namn och adress.

Våra verksamheter

Reglerna om sekretess i OSL innebär förbud att röja hemliga uppgifter (OSL 1:1 2 st). Uppgifter i allmänna handlingar kan alltså vara hemliga, vilket inte är det samma som att handlingarna i sig är hemliga. Om en handling innehåller hemliga uppgifter så ska myndigheten lämna ut en kopia av handlingen med de hemliga uppgifterna övertäckta (maskade). Ett annat alternativ är att myndigheten gör en avskrift av handlingen med undantag för de delar som är hemliga (se TF 2:15 1 st sista meningen och TF 2:16 1 st första meningen). Det här gäller oavsett om du har begärt att få ta del av handlingarna på plats eller få kopior skickade till dig.

Att det tar lång tid och kräver en stor arbetsinsats för en myndigheten att maska hemliga uppgifter i ett större material är inte ett giltigt skäl för myndigheten att vägra lämna ut de begärda handlingarna (RÅ 1979 Ab 6).

Om en handling består av text så är det oftast inget problem att skilja ut och maska de delar som är hemliga enligt OSL. Det kan vara svårare om handlingen till exempel består av ett fotografi. En förundersökning kan till exempel innehålla ett fotografi på den misstänktes ansikte. Om den misstänktes identitet omfattas av förundersökningssekretess så kan troligtvis ingen del av fotografiet lämnas ut.

En handling som består av text kan i vissa fall innehålla så många hemliga uppgifter att det som blir kvar efter maskning är totalt intetsägande. I sådana fall är myndigheten inte skyldig att lämna ut handlingen. I fallet RÅ 1989 ref. 111 konstaterade domstolen att en myndighet inte behövde lämna ut handlingar där all text var maskad med undantag för själva brevpapprets förtryckta uppgifter om myndighetens namn och adress.

background 1
background 1

Handlingen innehåller hemliga uppgifter och kan inte lämnas ut!

Reglerna om sekretess i OSL innebär förbud att röja hemliga uppgifter (OSL 1:1 2 st). Uppgifter i allmänna handlingar kan alltså vara hemliga, vilket inte är det samma som att handlingarna i sig är hemliga. Om en handling innehåller hemliga uppgifter så ska myndigheten lämna ut en kopia av handlingen med de hemliga uppgifterna övertäckta (maskade). Ett annat alternativ är att myndigheten gör en avskrift av handlingen med undantag för de delar som är hemliga (se TF 2:15 1 st sista meningen och TF 2:16 1 st första meningen). Det här gäller oavsett om du har begärt att få ta del av handlingarna på plats eller få kopior skickade till dig.

Att det tar lång tid och kräver en stor arbetsinsats för en myndigheten att maska hemliga uppgifter i ett större material är inte ett giltigt skäl för myndigheten att vägra lämna ut de begärda handlingarna (RÅ 1979 Ab 6).

Om en handling består av text så är det oftast inget problem att skilja ut och maska de delar som är hemliga enligt OSL. Det kan vara svårare om handlingen till exempel består av ett fotografi. En förundersökning kan till exempel innehålla ett fotografi på den misstänktes ansikte. Om den misstänktes identitet omfattas av förundersökningssekretess så kan troligtvis ingen del av fotografiet lämnas ut.

En handling som består av text kan i vissa fall innehålla så många hemliga uppgifter att det som blir kvar efter maskning är totalt intetsägande. I sådana fall är myndigheten inte skyldig att lämna ut handlingen. I fallet RÅ 1989 ref. 111 konstaterade domstolen att en myndighet inte behövde lämna ut handlingar där all text var maskad med undantag för själva brevpapprets förtryckta uppgifter om myndighetens namn och adress.

Gå till Acta Publicas hemsida

Handlingen innehåller hemliga uppgifter och kan inte lämnas ut!

Reglerna om sekretess i OSL innebär förbud att röja hemliga uppgifter (OSL 1:1 2 st). Uppgifter i allmänna handlingar kan alltså vara hemliga, vilket inte är det samma som att handlingarna i sig är hemliga. Om en handling innehåller hemliga uppgifter så ska myndigheten lämna ut en kopia av handlingen med de hemliga uppgifterna övertäckta (maskade). Ett annat alternativ är att myndigheten gör en avskrift av handlingen med undantag för de delar som är hemliga (se TF 2:15 1 st sista meningen och TF 2:16 1 st första meningen). Det här gäller oavsett om du har begärt att få ta del av handlingarna på plats eller få kopior skickade till dig.

Att det tar lång tid och kräver en stor arbetsinsats för en myndigheten att maska hemliga uppgifter i ett större material är inte ett giltigt skäl för myndigheten att vägra lämna ut de begärda handlingarna (RÅ 1979 Ab 6).

Om en handling består av text så är det oftast inget problem att skilja ut och maska de delar som är hemliga enligt OSL. Det kan vara svårare om handlingen till exempel består av ett fotografi. En förundersökning kan till exempel innehålla ett fotografi på den misstänktes ansikte. Om den misstänktes identitet omfattas av förundersökningssekretess så kan troligtvis ingen del av fotografiet lämnas ut.

En handling som består av text kan i vissa fall innehålla så många hemliga uppgifter att det som blir kvar efter maskning är totalt intetsägande. I sådana fall är myndigheten inte skyldig att lämna ut handlingen. I fallet RÅ 1989 ref. 111 konstaterade domstolen att en myndighet inte behövde lämna ut handlingar där all text var maskad med undantag för själva brevpapprets förtryckta uppgifter om myndighetens namn och adress.

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Handlingen innehåller hemliga uppgifter och kan inte lämnas ut!

Reglerna om sekretess i OSL innebär förbud att röja hemliga uppgifter (OSL 1:1 2 st). Uppgifter i allmänna handlingar kan alltså vara hemliga, vilket inte är det samma som att handlingarna i sig är hemliga. Om en handling innehåller hemliga uppgifter så ska myndigheten lämna ut en kopia av handlingen med de hemliga uppgifterna övertäckta (maskade). Ett annat alternativ är att myndigheten gör en avskrift av handlingen med undantag för de delar som är hemliga (se TF 2:15 1 st sista meningen och TF 2:16 1 st första meningen). Det här gäller oavsett om du har begärt att få ta del av handlingarna på plats eller få kopior skickade till dig.

Att det tar lång tid och kräver en stor arbetsinsats för en myndigheten att maska hemliga uppgifter i ett större material är inte ett giltigt skäl för myndigheten att vägra lämna ut de begärda handlingarna (RÅ 1979 Ab 6).

Om en handling består av text så är det oftast inget problem att skilja ut och maska de delar som är hemliga enligt OSL. Det kan vara svårare om handlingen till exempel består av ett fotografi. En förundersökning kan till exempel innehålla ett fotografi på den misstänktes ansikte. Om den misstänktes identitet omfattas av förundersökningssekretess så kan troligtvis ingen del av fotografiet lämnas ut.

En handling som består av text kan i vissa fall innehålla så många hemliga uppgifter att det som blir kvar efter maskning är totalt intetsägande. I sådana fall är myndigheten inte skyldig att lämna ut handlingen. I fallet RÅ 1989 ref. 111 konstaterade domstolen att en myndighet inte behövde lämna ut handlingar där all text var maskad med undantag för själva brevpapprets förtryckta uppgifter om myndighetens namn och adress.