Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Gäller sekretessregeln i den aktuella verksamheten?

Det finns några få sekretessregler som gäller vid alla myndigheter och i alla verksamheter eller ärendetyper. Uppgifter om enskildas sjukdomar, sexuella läggning och missbruk samt uppgifter om förföljda personers bostadsadress har t.ex. ett visst minimiskydd som gäller överallt enligt OSL 21:1 och OSL 21:3.

Men de flesta sekretessregler är begränsade till att gälla vid en viss myndighet eller i en viss typ av verksamhet eller ärendeslag. Därför är det inte ovanligt att en och samma uppgift är offentlig hos en myndighet men hemlig hos en annan. Flera sekretessregler innehåller dessutom undantag som betyder att uppgifter som förekommer i en viss typ av dokument inte omfattas av sekretessen. Det är till exempel vanligt att uppgifter i domar och beslut inte omfattas av sekretess eftersom det är särskilt viktigt att allmänheten har insyn i den typen av handlingar (se bland annat OSL 35:15 2 st om Kriminalvårdens beslut och OSL 27:6 om Skatteverkets beslut). Läs därför noga igenom den sekretessregel som myndigheten hänvisar till och kontrollera om den verkligen gäller i ditt fall.

 

Våra verksamheter

Det finns några få sekretessregler som gäller vid alla myndigheter och i alla verksamheter eller ärendetyper. Uppgifter om enskildas sjukdomar, sexuella läggning och missbruk samt uppgifter om förföljda personers bostadsadress har t.ex. ett visst minimiskydd som gäller överallt enligt OSL 21:1 och OSL 21:3.

Men de flesta sekretessregler är begränsade till att gälla vid en viss myndighet eller i en viss typ av verksamhet eller ärendeslag. Därför är det inte ovanligt att en och samma uppgift är offentlig hos en myndighet men hemlig hos en annan. Flera sekretessregler innehåller dessutom undantag som betyder att uppgifter som förekommer i en viss typ av dokument inte omfattas av sekretessen. Det är till exempel vanligt att uppgifter i domar och beslut inte omfattas av sekretess eftersom det är särskilt viktigt att allmänheten har insyn i den typen av handlingar (se bland annat OSL 35:15 2 st om Kriminalvårdens beslut och OSL 27:6 om Skatteverkets beslut). Läs därför noga igenom den sekretessregel som myndigheten hänvisar till och kontrollera om den verkligen gäller i ditt fall.

 

background 1
background 1

Gäller sekretessregeln i den aktuella verksamheten?

Det finns några få sekretessregler som gäller vid alla myndigheter och i alla verksamheter eller ärendetyper. Uppgifter om enskildas sjukdomar, sexuella läggning och missbruk samt uppgifter om förföljda personers bostadsadress har t.ex. ett visst minimiskydd som gäller överallt enligt OSL 21:1 och OSL 21:3.

Men de flesta sekretessregler är begränsade till att gälla vid en viss myndighet eller i en viss typ av verksamhet eller ärendeslag. Därför är det inte ovanligt att en och samma uppgift är offentlig hos en myndighet men hemlig hos en annan. Flera sekretessregler innehåller dessutom undantag som betyder att uppgifter som förekommer i en viss typ av dokument inte omfattas av sekretessen. Det är till exempel vanligt att uppgifter i domar och beslut inte omfattas av sekretess eftersom det är särskilt viktigt att allmänheten har insyn i den typen av handlingar (se bland annat OSL 35:15 2 st om Kriminalvårdens beslut och OSL 27:6 om Skatteverkets beslut). Läs därför noga igenom den sekretessregel som myndigheten hänvisar till och kontrollera om den verkligen gäller i ditt fall.

 

Gå till Acta Publicas hemsida

Gäller sekretessregeln i den aktuella verksamheten?

Det finns några få sekretessregler som gäller vid alla myndigheter och i alla verksamheter eller ärendetyper. Uppgifter om enskildas sjukdomar, sexuella läggning och missbruk samt uppgifter om förföljda personers bostadsadress har t.ex. ett visst minimiskydd som gäller överallt enligt OSL 21:1 och OSL 21:3.

Men de flesta sekretessregler är begränsade till att gälla vid en viss myndighet eller i en viss typ av verksamhet eller ärendeslag. Därför är det inte ovanligt att en och samma uppgift är offentlig hos en myndighet men hemlig hos en annan. Flera sekretessregler innehåller dessutom undantag som betyder att uppgifter som förekommer i en viss typ av dokument inte omfattas av sekretessen. Det är till exempel vanligt att uppgifter i domar och beslut inte omfattas av sekretess eftersom det är särskilt viktigt att allmänheten har insyn i den typen av handlingar (se bland annat OSL 35:15 2 st om Kriminalvårdens beslut och OSL 27:6 om Skatteverkets beslut). Läs därför noga igenom den sekretessregel som myndigheten hänvisar till och kontrollera om den verkligen gäller i ditt fall.

 

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Gäller sekretessregeln i den aktuella verksamheten?

Det finns några få sekretessregler som gäller vid alla myndigheter och i alla verksamheter eller ärendetyper. Uppgifter om enskildas sjukdomar, sexuella läggning och missbruk samt uppgifter om förföljda personers bostadsadress har t.ex. ett visst minimiskydd som gäller överallt enligt OSL 21:1 och OSL 21:3.

Men de flesta sekretessregler är begränsade till att gälla vid en viss myndighet eller i en viss typ av verksamhet eller ärendeslag. Därför är det inte ovanligt att en och samma uppgift är offentlig hos en myndighet men hemlig hos en annan. Flera sekretessregler innehåller dessutom undantag som betyder att uppgifter som förekommer i en viss typ av dokument inte omfattas av sekretessen. Det är till exempel vanligt att uppgifter i domar och beslut inte omfattas av sekretess eftersom det är särskilt viktigt att allmänheten har insyn i den typen av handlingar (se bland annat OSL 35:15 2 st om Kriminalvårdens beslut och OSL 27:6 om Skatteverkets beslut). Läs därför noga igenom den sekretessregel som myndigheten hänvisar till och kontrollera om den verkligen gäller i ditt fall.