Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Kan ni lämna ut handlingen i avidentifierad form?

Om det inte går att koppla en känslig uppgift till en enskild person eller ett enskilt företag så kan inte personen eller företaget lida skada eller men av att uppgiften lämnas ut. Uppgiften i fråga är med andra ord inte hemlig. Om en vårdcentral anmäler till Socialstyrelsen att en patient har blivit felbehandlad och drabbats av en vårdskada (känsliga uppgifter om enskilds hälsotillstånd) så har du rätt att få ut anmälan om Socialstyrelsen tar bort alla uppgifter som gör att den enskilde patienten kan identifieras. Ofta räcker det med att ta bort personuppgifter som namn, personnummer och adress. Men i vissa fall kan specifika uppgifter om datum, plats och händelseförlopp räcka för att en enskild ska kunna identifieras och då måste även dessa uppgifter tas bort (se bland annat (KR Sthlm 5417-11).

Uppgifterna i en handling som omfattas av sekretess till skydd för enskilda kan alltså grovt delas upp i två typer.

1. De känsliga uppgifterna som t.ex. kan röra missbruk, sjukdomar, ekonomiska förhållanden, företagshemligheter m.m.

2. Uppgifterna som identifierar den enskilde som personnummer, organisationsnummer, namn och adress.

Det är kombinationen av dessa två typer av uppgifter som är känsliga och för att handlingen ska kunna lämnas ut så måste någon av typerna tas bort. Om du är lite förutseende så kan du komma med ett önskemål om vilken typ av uppgifter som ska tas bort innan handlingen lämnas ut.

Säg att du vill begära ut anmälningar mot skolor i en viss kommun som har kommit in till Skolinspektionen. Vissa uppgifter i dessa anmälningar kan omfattas av sekretess till skydd för enskilda elever som t.ex. har blivit utsatta för kränkande behandling eller som behöver extra stöd på grund av psykiska funktionshinder. Om du i första hand vill veta vad anmälningarna handlar om så kan du begära ut dem i avidentifierat skick. Du får då läsa kritiken som förs fram i anmälningarna men får inte veta vem som har anmält och kanske inte heller vilken skola som har blivit anmäld. Om du däremot är ute efter att komma i kontakt med personer som har anmält skolor i en viss kommun så kan du istället begära ut kopior av anmälningarna där det framgår uppgifter om namn, adress och telefonnummer till anmälarna men där uppgifter om vad det är de anmäler är borttagna. Det borde vara möjligt eftersom enbart uppgifter om att en viss person anmäler en skola till Skolinspektionen antagligen inte är sekretessbelagda.

 

Våra verksamheter

Om det inte går att koppla en känslig uppgift till en enskild person eller ett enskilt företag så kan inte personen eller företaget lida skada eller men av att uppgiften lämnas ut. Uppgiften i fråga är med andra ord inte hemlig. Om en vårdcentral anmäler till Socialstyrelsen att en patient har blivit felbehandlad och drabbats av en vårdskada (känsliga uppgifter om enskilds hälsotillstånd) så har du rätt att få ut anmälan om Socialstyrelsen tar bort alla uppgifter som gör att den enskilde patienten kan identifieras. Ofta räcker det med att ta bort personuppgifter som namn, personnummer och adress. Men i vissa fall kan specifika uppgifter om datum, plats och händelseförlopp räcka för att en enskild ska kunna identifieras och då måste även dessa uppgifter tas bort (se bland annat (KR Sthlm 5417-11).

Uppgifterna i en handling som omfattas av sekretess till skydd för enskilda kan alltså grovt delas upp i två typer.

1. De känsliga uppgifterna som t.ex. kan röra missbruk, sjukdomar, ekonomiska förhållanden, företagshemligheter m.m.

2. Uppgifterna som identifierar den enskilde som personnummer, organisationsnummer, namn och adress.

Det är kombinationen av dessa två typer av uppgifter som är känsliga och för att handlingen ska kunna lämnas ut så måste någon av typerna tas bort. Om du är lite förutseende så kan du komma med ett önskemål om vilken typ av uppgifter som ska tas bort innan handlingen lämnas ut.

Säg att du vill begära ut anmälningar mot skolor i en viss kommun som har kommit in till Skolinspektionen. Vissa uppgifter i dessa anmälningar kan omfattas av sekretess till skydd för enskilda elever som t.ex. har blivit utsatta för kränkande behandling eller som behöver extra stöd på grund av psykiska funktionshinder. Om du i första hand vill veta vad anmälningarna handlar om så kan du begära ut dem i avidentifierat skick. Du får då läsa kritiken som förs fram i anmälningarna men får inte veta vem som har anmält och kanske inte heller vilken skola som har blivit anmäld. Om du däremot är ute efter att komma i kontakt med personer som har anmält skolor i en viss kommun så kan du istället begära ut kopior av anmälningarna där det framgår uppgifter om namn, adress och telefonnummer till anmälarna men där uppgifter om vad det är de anmäler är borttagna. Det borde vara möjligt eftersom enbart uppgifter om att en viss person anmäler en skola till Skolinspektionen antagligen inte är sekretessbelagda.

 

background 1
background 1

Kan ni lämna ut handlingen i avidentifierad form?

Om det inte går att koppla en känslig uppgift till en enskild person eller ett enskilt företag så kan inte personen eller företaget lida skada eller men av att uppgiften lämnas ut. Uppgiften i fråga är med andra ord inte hemlig. Om en vårdcentral anmäler till Socialstyrelsen att en patient har blivit felbehandlad och drabbats av en vårdskada (känsliga uppgifter om enskilds hälsotillstånd) så har du rätt att få ut anmälan om Socialstyrelsen tar bort alla uppgifter som gör att den enskilde patienten kan identifieras. Ofta räcker det med att ta bort personuppgifter som namn, personnummer och adress. Men i vissa fall kan specifika uppgifter om datum, plats och händelseförlopp räcka för att en enskild ska kunna identifieras och då måste även dessa uppgifter tas bort (se bland annat (KR Sthlm 5417-11).

Uppgifterna i en handling som omfattas av sekretess till skydd för enskilda kan alltså grovt delas upp i två typer.

1. De känsliga uppgifterna som t.ex. kan röra missbruk, sjukdomar, ekonomiska förhållanden, företagshemligheter m.m.

2. Uppgifterna som identifierar den enskilde som personnummer, organisationsnummer, namn och adress.

Det är kombinationen av dessa två typer av uppgifter som är känsliga och för att handlingen ska kunna lämnas ut så måste någon av typerna tas bort. Om du är lite förutseende så kan du komma med ett önskemål om vilken typ av uppgifter som ska tas bort innan handlingen lämnas ut.

Säg att du vill begära ut anmälningar mot skolor i en viss kommun som har kommit in till Skolinspektionen. Vissa uppgifter i dessa anmälningar kan omfattas av sekretess till skydd för enskilda elever som t.ex. har blivit utsatta för kränkande behandling eller som behöver extra stöd på grund av psykiska funktionshinder. Om du i första hand vill veta vad anmälningarna handlar om så kan du begära ut dem i avidentifierat skick. Du får då läsa kritiken som förs fram i anmälningarna men får inte veta vem som har anmält och kanske inte heller vilken skola som har blivit anmäld. Om du däremot är ute efter att komma i kontakt med personer som har anmält skolor i en viss kommun så kan du istället begära ut kopior av anmälningarna där det framgår uppgifter om namn, adress och telefonnummer till anmälarna men där uppgifter om vad det är de anmäler är borttagna. Det borde vara möjligt eftersom enbart uppgifter om att en viss person anmäler en skola till Skolinspektionen antagligen inte är sekretessbelagda.

 

Gå till Acta Publicas hemsida

Kan ni lämna ut handlingen i avidentifierad form?

Om det inte går att koppla en känslig uppgift till en enskild person eller ett enskilt företag så kan inte personen eller företaget lida skada eller men av att uppgiften lämnas ut. Uppgiften i fråga är med andra ord inte hemlig. Om en vårdcentral anmäler till Socialstyrelsen att en patient har blivit felbehandlad och drabbats av en vårdskada (känsliga uppgifter om enskilds hälsotillstånd) så har du rätt att få ut anmälan om Socialstyrelsen tar bort alla uppgifter som gör att den enskilde patienten kan identifieras. Ofta räcker det med att ta bort personuppgifter som namn, personnummer och adress. Men i vissa fall kan specifika uppgifter om datum, plats och händelseförlopp räcka för att en enskild ska kunna identifieras och då måste även dessa uppgifter tas bort (se bland annat (KR Sthlm 5417-11).

Uppgifterna i en handling som omfattas av sekretess till skydd för enskilda kan alltså grovt delas upp i två typer.

1. De känsliga uppgifterna som t.ex. kan röra missbruk, sjukdomar, ekonomiska förhållanden, företagshemligheter m.m.

2. Uppgifterna som identifierar den enskilde som personnummer, organisationsnummer, namn och adress.

Det är kombinationen av dessa två typer av uppgifter som är känsliga och för att handlingen ska kunna lämnas ut så måste någon av typerna tas bort. Om du är lite förutseende så kan du komma med ett önskemål om vilken typ av uppgifter som ska tas bort innan handlingen lämnas ut.

Säg att du vill begära ut anmälningar mot skolor i en viss kommun som har kommit in till Skolinspektionen. Vissa uppgifter i dessa anmälningar kan omfattas av sekretess till skydd för enskilda elever som t.ex. har blivit utsatta för kränkande behandling eller som behöver extra stöd på grund av psykiska funktionshinder. Om du i första hand vill veta vad anmälningarna handlar om så kan du begära ut dem i avidentifierat skick. Du får då läsa kritiken som förs fram i anmälningarna men får inte veta vem som har anmält och kanske inte heller vilken skola som har blivit anmäld. Om du däremot är ute efter att komma i kontakt med personer som har anmält skolor i en viss kommun så kan du istället begära ut kopior av anmälningarna där det framgår uppgifter om namn, adress och telefonnummer till anmälarna men där uppgifter om vad det är de anmäler är borttagna. Det borde vara möjligt eftersom enbart uppgifter om att en viss person anmäler en skola till Skolinspektionen antagligen inte är sekretessbelagda.

 

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Kan ni lämna ut handlingen i avidentifierad form?

Om det inte går att koppla en känslig uppgift till en enskild person eller ett enskilt företag så kan inte personen eller företaget lida skada eller men av att uppgiften lämnas ut. Uppgiften i fråga är med andra ord inte hemlig. Om en vårdcentral anmäler till Socialstyrelsen att en patient har blivit felbehandlad och drabbats av en vårdskada (känsliga uppgifter om enskilds hälsotillstånd) så har du rätt att få ut anmälan om Socialstyrelsen tar bort alla uppgifter som gör att den enskilde patienten kan identifieras. Ofta räcker det med att ta bort personuppgifter som namn, personnummer och adress. Men i vissa fall kan specifika uppgifter om datum, plats och händelseförlopp räcka för att en enskild ska kunna identifieras och då måste även dessa uppgifter tas bort (se bland annat (KR Sthlm 5417-11).

Uppgifterna i en handling som omfattas av sekretess till skydd för enskilda kan alltså grovt delas upp i två typer.

1. De känsliga uppgifterna som t.ex. kan röra missbruk, sjukdomar, ekonomiska förhållanden, företagshemligheter m.m.

2. Uppgifterna som identifierar den enskilde som personnummer, organisationsnummer, namn och adress.

Det är kombinationen av dessa två typer av uppgifter som är känsliga och för att handlingen ska kunna lämnas ut så måste någon av typerna tas bort. Om du är lite förutseende så kan du komma med ett önskemål om vilken typ av uppgifter som ska tas bort innan handlingen lämnas ut.

Säg att du vill begära ut anmälningar mot skolor i en viss kommun som har kommit in till Skolinspektionen. Vissa uppgifter i dessa anmälningar kan omfattas av sekretess till skydd för enskilda elever som t.ex. har blivit utsatta för kränkande behandling eller som behöver extra stöd på grund av psykiska funktionshinder. Om du i första hand vill veta vad anmälningarna handlar om så kan du begära ut dem i avidentifierat skick. Du får då läsa kritiken som förs fram i anmälningarna men får inte veta vem som har anmält och kanske inte heller vilken skola som har blivit anmäld. Om du däremot är ute efter att komma i kontakt med personer som har anmält skolor i en viss kommun så kan du istället begära ut kopior av anmälningarna där det framgår uppgifter om namn, adress och telefonnummer till anmälarna men där uppgifter om vad det är de anmäler är borttagna. Det borde vara möjligt eftersom enbart uppgifter om att en viss person anmäler en skola till Skolinspektionen antagligen inte är sekretessbelagda.