Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Överklagande rörande allmän handling

Målet med ditt överklagande är att övertyga domstolen om att informationen som du söker finns dokumenterad i en handling och att den handlingen i något läge har blivit allmän hos myndigheten. Du behöver med andra ord kunskap om hur myndigheten faktiskt har hanterat den aktuella informationen i sin verksamhet. Har den kommit in till myndigheten i skriftlig eller muntlig form? Har någon tjänsteman skrivit ned informationen i en anteckning? Har anteckningen skickats vidare till någon utanför myndigheten? Finns den i ett ärende? Är ärendet avslutat o.s.v.?

Det är inte säkert att myndighetens avslagsbeslut ger dig svar på de här frågorna. I värsta fall står det bara att de begärda uppgifterna inte finns i någon allmän handling. Du måste då söka svaren någon annanstans. Det är förstås inget som hindrar att du ringer myndigheten och ber dem beskriva hur informationen har hanterats. ”Dokumenterar ni inte den här viktiga information på något sätt?”, kan vara en förlösande fråga i det här sammanhanget. Ibland kan du hitta svaren i myndighetens handböcker för ärendehandläggning eller dokumenthantering. Eller så kan du rikta ett antal frågor till myndigheten i ditt överklagande och hoppas att myndigheten besvarar dem i ett yttrande till domstolen.

När du väl vet hur informationen har hanterats hos myndigheten så kan du ge domstolen det faktaunderlag som den behöver för att bedöma om informationen finns i en allmän handling. Självklart ser du också till att trycka på de omständigheter som du menar talar för detta.

Här följer ett par exempel på hur man kan argumentera i den här typen av mål:

Överklagande – interna mötesanteckningar

Yttrande – polisens tillbudsrapportering

 

Våra verksamheter

Målet med ditt överklagande är att övertyga domstolen om att informationen som du söker finns dokumenterad i en handling och att den handlingen i något läge har blivit allmän hos myndigheten. Du behöver med andra ord kunskap om hur myndigheten faktiskt har hanterat den aktuella informationen i sin verksamhet. Har den kommit in till myndigheten i skriftlig eller muntlig form? Har någon tjänsteman skrivit ned informationen i en anteckning? Har anteckningen skickats vidare till någon utanför myndigheten? Finns den i ett ärende? Är ärendet avslutat o.s.v.?

Det är inte säkert att myndighetens avslagsbeslut ger dig svar på de här frågorna. I värsta fall står det bara att de begärda uppgifterna inte finns i någon allmän handling. Du måste då söka svaren någon annanstans. Det är förstås inget som hindrar att du ringer myndigheten och ber dem beskriva hur informationen har hanterats. ”Dokumenterar ni inte den här viktiga information på något sätt?”, kan vara en förlösande fråga i det här sammanhanget. Ibland kan du hitta svaren i myndighetens handböcker för ärendehandläggning eller dokumenthantering. Eller så kan du rikta ett antal frågor till myndigheten i ditt överklagande och hoppas att myndigheten besvarar dem i ett yttrande till domstolen.

När du väl vet hur informationen har hanterats hos myndigheten så kan du ge domstolen det faktaunderlag som den behöver för att bedöma om informationen finns i en allmän handling. Självklart ser du också till att trycka på de omständigheter som du menar talar för detta.

Här följer ett par exempel på hur man kan argumentera i den här typen av mål:

Överklagande – interna mötesanteckningar

Yttrande – polisens tillbudsrapportering

 

background 1
background 1

Överklagande rörande allmän handling

Målet med ditt överklagande är att övertyga domstolen om att informationen som du söker finns dokumenterad i en handling och att den handlingen i något läge har blivit allmän hos myndigheten. Du behöver med andra ord kunskap om hur myndigheten faktiskt har hanterat den aktuella informationen i sin verksamhet. Har den kommit in till myndigheten i skriftlig eller muntlig form? Har någon tjänsteman skrivit ned informationen i en anteckning? Har anteckningen skickats vidare till någon utanför myndigheten? Finns den i ett ärende? Är ärendet avslutat o.s.v.?

Det är inte säkert att myndighetens avslagsbeslut ger dig svar på de här frågorna. I värsta fall står det bara att de begärda uppgifterna inte finns i någon allmän handling. Du måste då söka svaren någon annanstans. Det är förstås inget som hindrar att du ringer myndigheten och ber dem beskriva hur informationen har hanterats. ”Dokumenterar ni inte den här viktiga information på något sätt?”, kan vara en förlösande fråga i det här sammanhanget. Ibland kan du hitta svaren i myndighetens handböcker för ärendehandläggning eller dokumenthantering. Eller så kan du rikta ett antal frågor till myndigheten i ditt överklagande och hoppas att myndigheten besvarar dem i ett yttrande till domstolen.

När du väl vet hur informationen har hanterats hos myndigheten så kan du ge domstolen det faktaunderlag som den behöver för att bedöma om informationen finns i en allmän handling. Självklart ser du också till att trycka på de omständigheter som du menar talar för detta.

Här följer ett par exempel på hur man kan argumentera i den här typen av mål:

Överklagande – interna mötesanteckningar

Yttrande – polisens tillbudsrapportering

 

Gå till Acta Publicas hemsida

Överklagande rörande allmän handling

Målet med ditt överklagande är att övertyga domstolen om att informationen som du söker finns dokumenterad i en handling och att den handlingen i något läge har blivit allmän hos myndigheten. Du behöver med andra ord kunskap om hur myndigheten faktiskt har hanterat den aktuella informationen i sin verksamhet. Har den kommit in till myndigheten i skriftlig eller muntlig form? Har någon tjänsteman skrivit ned informationen i en anteckning? Har anteckningen skickats vidare till någon utanför myndigheten? Finns den i ett ärende? Är ärendet avslutat o.s.v.?

Det är inte säkert att myndighetens avslagsbeslut ger dig svar på de här frågorna. I värsta fall står det bara att de begärda uppgifterna inte finns i någon allmän handling. Du måste då söka svaren någon annanstans. Det är förstås inget som hindrar att du ringer myndigheten och ber dem beskriva hur informationen har hanterats. ”Dokumenterar ni inte den här viktiga information på något sätt?”, kan vara en förlösande fråga i det här sammanhanget. Ibland kan du hitta svaren i myndighetens handböcker för ärendehandläggning eller dokumenthantering. Eller så kan du rikta ett antal frågor till myndigheten i ditt överklagande och hoppas att myndigheten besvarar dem i ett yttrande till domstolen.

När du väl vet hur informationen har hanterats hos myndigheten så kan du ge domstolen det faktaunderlag som den behöver för att bedöma om informationen finns i en allmän handling. Självklart ser du också till att trycka på de omständigheter som du menar talar för detta.

Här följer ett par exempel på hur man kan argumentera i den här typen av mål:

Överklagande – interna mötesanteckningar

Yttrande – polisens tillbudsrapportering

 

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Överklagande rörande allmän handling

Målet med ditt överklagande är att övertyga domstolen om att informationen som du söker finns dokumenterad i en handling och att den handlingen i något läge har blivit allmän hos myndigheten. Du behöver med andra ord kunskap om hur myndigheten faktiskt har hanterat den aktuella informationen i sin verksamhet. Har den kommit in till myndigheten i skriftlig eller muntlig form? Har någon tjänsteman skrivit ned informationen i en anteckning? Har anteckningen skickats vidare till någon utanför myndigheten? Finns den i ett ärende? Är ärendet avslutat o.s.v.?

Det är inte säkert att myndighetens avslagsbeslut ger dig svar på de här frågorna. I värsta fall står det bara att de begärda uppgifterna inte finns i någon allmän handling. Du måste då söka svaren någon annanstans. Det är förstås inget som hindrar att du ringer myndigheten och ber dem beskriva hur informationen har hanterats. ”Dokumenterar ni inte den här viktiga information på något sätt?”, kan vara en förlösande fråga i det här sammanhanget. Ibland kan du hitta svaren i myndighetens handböcker för ärendehandläggning eller dokumenthantering. Eller så kan du rikta ett antal frågor till myndigheten i ditt överklagande och hoppas att myndigheten besvarar dem i ett yttrande till domstolen.

När du väl vet hur informationen har hanterats hos myndigheten så kan du ge domstolen det faktaunderlag som den behöver för att bedöma om informationen finns i en allmän handling. Självklart ser du också till att trycka på de omständigheter som du menar talar för detta.

Här följer ett par exempel på hur man kan argumentera i den här typen av mål:

Överklagande – interna mötesanteckningar

Yttrande – polisens tillbudsrapportering