Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Myndigheten får inte slänga handlingarna när du begär ut dem

Om handlingarna förvaras hos myndigheten när du begär ut dem så får inte myndigheten slänga, radera eller på annat sätt förstöra dem innan det är slutligt avgjort om handlingarna ska lämnas ut. Det gäller även om myndigheten har rätt att gallra handlingarna enligt de gallringsregler som normalt gäller. Slutligt avgjord är frågan om utlämnande när myndighetens beslut att inte lämna ut handlingarna har vunnit laga kraft, det vill säga när tiden för överklagande har gått ut. Om du överklagar så är frågan slutligt avgjord när domstolens dom eller beslut har vunnit laga kraft. Det här framgår av flera JO- och JK-avgöranden (se bland annat  JK 3891-14-21 och JO2007/08 s. 561).

Våra verksamheter

Om handlingarna förvaras hos myndigheten när du begär ut dem så får inte myndigheten slänga, radera eller på annat sätt förstöra dem innan det är slutligt avgjort om handlingarna ska lämnas ut. Det gäller även om myndigheten har rätt att gallra handlingarna enligt de gallringsregler som normalt gäller. Slutligt avgjord är frågan om utlämnande när myndighetens beslut att inte lämna ut handlingarna har vunnit laga kraft, det vill säga när tiden för överklagande har gått ut. Om du överklagar så är frågan slutligt avgjord när domstolens dom eller beslut har vunnit laga kraft. Det här framgår av flera JO- och JK-avgöranden (se bland annat  JK 3891-14-21 och JO2007/08 s. 561).

background 1
background 1

Myndigheten får inte slänga handlingarna när du begär ut dem

Om handlingarna förvaras hos myndigheten när du begär ut dem så får inte myndigheten slänga, radera eller på annat sätt förstöra dem innan det är slutligt avgjort om handlingarna ska lämnas ut. Det gäller även om myndigheten har rätt att gallra handlingarna enligt de gallringsregler som normalt gäller. Slutligt avgjord är frågan om utlämnande när myndighetens beslut att inte lämna ut handlingarna har vunnit laga kraft, det vill säga när tiden för överklagande har gått ut. Om du överklagar så är frågan slutligt avgjord när domstolens dom eller beslut har vunnit laga kraft. Det här framgår av flera JO- och JK-avgöranden (se bland annat  JK 3891-14-21 och JO2007/08 s. 561).

Gå till Acta Publicas hemsida

Myndigheten får inte slänga handlingarna när du begär ut dem

Om handlingarna förvaras hos myndigheten när du begär ut dem så får inte myndigheten slänga, radera eller på annat sätt förstöra dem innan det är slutligt avgjort om handlingarna ska lämnas ut. Det gäller även om myndigheten har rätt att gallra handlingarna enligt de gallringsregler som normalt gäller. Slutligt avgjord är frågan om utlämnande när myndighetens beslut att inte lämna ut handlingarna har vunnit laga kraft, det vill säga när tiden för överklagande har gått ut. Om du överklagar så är frågan slutligt avgjord när domstolens dom eller beslut har vunnit laga kraft. Det här framgår av flera JO- och JK-avgöranden (se bland annat  JK 3891-14-21 och JO2007/08 s. 561).

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Myndigheten får inte slänga handlingarna när du begär ut dem

Om handlingarna förvaras hos myndigheten när du begär ut dem så får inte myndigheten slänga, radera eller på annat sätt förstöra dem innan det är slutligt avgjort om handlingarna ska lämnas ut. Det gäller även om myndigheten har rätt att gallra handlingarna enligt de gallringsregler som normalt gäller. Slutligt avgjord är frågan om utlämnande när myndighetens beslut att inte lämna ut handlingarna har vunnit laga kraft, det vill säga när tiden för överklagande har gått ut. Om du överklagar så är frågan slutligt avgjord när domstolens dom eller beslut har vunnit laga kraft. Det här framgår av flera JO- och JK-avgöranden (se bland annat  JK 3891-14-21 och JO2007/08 s. 561).