Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Kommun får bakläxa om sekretessbelagd juristrapport

En rapport som en juristbyrå hade färdigställt på uppdrag av Skinnskattebergs kommun lämnades inte ut av kommunen efter en begäran från en privatperson, med motiveringen att det handlade om ett ”underlag i ett pågående arbetsrättsligt ärende”. Därmed var handlingen inte att betrakta som allmän, enligt kommunens synsätt. Men den uppfattningen delas inte av kammarrätten, som nu har prövat fallet efter att det överklagats vidare. Juristbyrån anlitades för att göra en rättslig analys och inte för att företräda kommunen gentemot någon utomstående part, resonerar domstolen, med följden att byrån får anses ha agerat som självständig part i förhållande till kommunen. Rapporten i fråga betraktas därför som en inkommen, allmän handling i den mening som avses i tryckfrihetsförordningen.

Kammarrätten beordrar nu kommunen att göra en sedvanlig sekretessprövning av handlingen.

Våra verksamheter

En rapport som en juristbyrå hade färdigställt på uppdrag av Skinnskattebergs kommun lämnades inte ut av kommunen efter en begäran från en privatperson, med motiveringen att det handlade om ett ”underlag i ett pågående arbetsrättsligt ärende”. Därmed var handlingen inte att betrakta som allmän, enligt kommunens synsätt. Men den uppfattningen delas inte av kammarrätten, som nu har prövat fallet efter att det överklagats vidare. Juristbyrån anlitades för att göra en rättslig analys och inte för att företräda kommunen gentemot någon utomstående part, resonerar domstolen, med följden att byrån får anses ha agerat som självständig part i förhållande till kommunen. Rapporten i fråga betraktas därför som en inkommen, allmän handling i den mening som avses i tryckfrihetsförordningen.

Kammarrätten beordrar nu kommunen att göra en sedvanlig sekretessprövning av handlingen.

background 1
background 1

Kommun får bakläxa om sekretessbelagd juristrapport

En rapport som en juristbyrå hade färdigställt på uppdrag av Skinnskattebergs kommun lämnades inte ut av kommunen efter en begäran från en privatperson, med motiveringen att det handlade om ett ”underlag i ett pågående arbetsrättsligt ärende”. Därmed var handlingen inte att betrakta som allmän, enligt kommunens synsätt. Men den uppfattningen delas inte av kammarrätten, som nu har prövat fallet efter att det överklagats vidare. Juristbyrån anlitades för att göra en rättslig analys och inte för att företräda kommunen gentemot någon utomstående part, resonerar domstolen, med följden att byrån får anses ha agerat som självständig part i förhållande till kommunen. Rapporten i fråga betraktas därför som en inkommen, allmän handling i den mening som avses i tryckfrihetsförordningen.

Kammarrätten beordrar nu kommunen att göra en sedvanlig sekretessprövning av handlingen.

Gå till Acta Publicas hemsida

Kommun får bakläxa om sekretessbelagd juristrapport

En rapport som en juristbyrå hade färdigställt på uppdrag av Skinnskattebergs kommun lämnades inte ut av kommunen efter en begäran från en privatperson, med motiveringen att det handlade om ett ”underlag i ett pågående arbetsrättsligt ärende”. Därmed var handlingen inte att betrakta som allmän, enligt kommunens synsätt. Men den uppfattningen delas inte av kammarrätten, som nu har prövat fallet efter att det överklagats vidare. Juristbyrån anlitades för att göra en rättslig analys och inte för att företräda kommunen gentemot någon utomstående part, resonerar domstolen, med följden att byrån får anses ha agerat som självständig part i förhållande till kommunen. Rapporten i fråga betraktas därför som en inkommen, allmän handling i den mening som avses i tryckfrihetsförordningen.

Kammarrätten beordrar nu kommunen att göra en sedvanlig sekretessprövning av handlingen.

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Kommun får bakläxa om sekretessbelagd juristrapport

En rapport som en juristbyrå hade färdigställt på uppdrag av Skinnskattebergs kommun lämnades inte ut av kommunen efter en begäran från en privatperson, med motiveringen att det handlade om ett ”underlag i ett pågående arbetsrättsligt ärende”. Därmed var handlingen inte att betrakta som allmän, enligt kommunens synsätt. Men den uppfattningen delas inte av kammarrätten, som nu har prövat fallet efter att det överklagats vidare. Juristbyrån anlitades för att göra en rättslig analys och inte för att företräda kommunen gentemot någon utomstående part, resonerar domstolen, med följden att byrån får anses ha agerat som självständig part i förhållande till kommunen. Rapporten i fråga betraktas därför som en inkommen, allmän handling i den mening som avses i tryckfrihetsförordningen.

Kammarrätten beordrar nu kommunen att göra en sedvanlig sekretessprövning av handlingen.