Fel hänvisa sökande till ordinarie telefontid

En person som ringde till Allmänna reklamationsnämnden för att begära ut en allmän handling blev hänvisad till nämndens ordinarie telefontid vardagar 9-12. Han JO-anmälde detta.

I sitt svar på JO-anmälan skrev Allmänna reklamationsnämnden att personen hade hanterats felaktigt. Växeln borde ha kopplat honom vidare till registrator så att han fick en möjlighet att framställa sin begäran om en allmän handling. JO delade den bedömningen och lät saken bero eftersom nämnden även uppgav att den hade vidtagit åtgärder för att inget liknande skulle inträffa igen.