Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

KR Gbg 242-14

Mejlen i en mejlväxling mellan kommunikationsbyrån JKL och det kommunala bolaget Förvaltnings AB Framtiden var allmänna handlingar. Det konstaterade kammarrätten i den här domen. JKL intog en självständig ställning i förhållande till det kommunala bolaget och handlingarna som utväxlades mellan JKL och bolaget blev följaktligen inkomna respektive expedierade. Mejlen var inte att betrakta som sådana utkast eller koncept som inte är allmänna handlingar enligt TF 2:12 2 st. Det var inte heller fråga om så kallad underhandsremittering.

KR_Goteborg_242_13

Delningsundantaget

En myndighet har möjlighet att skicka utkast till handlingar, så kallade mellanprodukter, (se TF 2:12 2 st) till utomstående för synpunkter (underhandsremiss) utan att handlingarna betraktas som expedierade och allmänna. Det är det så kallade delningsundantaget. Det är ett undantag från huvudregeln om att handlingar som skickas ut från en myndighet är expedierade och därmed allmänna. Tanken är att myndigheter ska kunna utväxla utkast och förslag till handlingar med kunniga personer utanför myndigheten utan att dessa ofärdiga handlingar blir tillgängliga för allmänheten. Om mottagaren är en annan myndighet så betraktas inte heller handlingarna som inkomna hos den myndigheten. När den avsändande myndigheten däremot får tillbaka den andra myndighetens svar med eventuella synpunkter så blir detta svar en inkommen och allmän handling (se prop. 1975/76:160 s. 170 och RÅ 1999 ref. 36). Delningsundantaget gäller enbart om en myndighet skickar ett utkast till en utomstående för att få synpunkter på detta. Det gäller inte om ett utkast skickas till en utomstående för att denne ska använda det som underlag för ett beslut eller som en ren information (RÅ 1983 2:57).

Ytterligare mål som behandlar delningsundantaget: KR Sundsvall 1480-11, KR Sthlm 5067-11