Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

KR Sthlm 610-10

En journalist begärde att få ut samtliga beslut att inte inleda förundersökning, att lägga ned förundersökning samt att väcka åtal som fattats av en specifik åklagare under en period av fem år. Åklagarmyndigheten avslog begäran med hänvisning till att en sammanställning av det här slaget kunde skada åklagarens oberoende och självständighet på samma sätt som en granskning av i vilken utsträckning enskilda domare ogillar eller bifaller väckta åtal. Kammarrätten gav däremot journalisten rätt att få ut de begärda handlingarna. Domstolen hänvisade till att just den här typen av beslut är undantagna från sekretessen till skydd för enskild, vilket visar på det stora insynsintresset.

KR_Sthlm_610_10

Våra verksamheter

En journalist begärde att få ut samtliga beslut att inte inleda förundersökning, att lägga ned förundersökning samt att väcka åtal som fattats av en specifik åklagare under en period av fem år. Åklagarmyndigheten avslog begäran med hänvisning till att en sammanställning av det här slaget kunde skada åklagarens oberoende och självständighet på samma sätt som en granskning av i vilken utsträckning enskilda domare ogillar eller bifaller väckta åtal. Kammarrätten gav däremot journalisten rätt att få ut de begärda handlingarna. Domstolen hänvisade till att just den här typen av beslut är undantagna från sekretessen till skydd för enskild, vilket visar på det stora insynsintresset.

KR_Sthlm_610_10

background 1
background 1

KR Sthlm 610-10

En journalist begärde att få ut samtliga beslut att inte inleda förundersökning, att lägga ned förundersökning samt att väcka åtal som fattats av en specifik åklagare under en period av fem år. Åklagarmyndigheten avslog begäran med hänvisning till att en sammanställning av det här slaget kunde skada åklagarens oberoende och självständighet på samma sätt som en granskning av i vilken utsträckning enskilda domare ogillar eller bifaller väckta åtal. Kammarrätten gav däremot journalisten rätt att få ut de begärda handlingarna. Domstolen hänvisade till att just den här typen av beslut är undantagna från sekretessen till skydd för enskild, vilket visar på det stora insynsintresset.

KR_Sthlm_610_10

Gå till Acta Publicas hemsida

KR Sthlm 610-10

En journalist begärde att få ut samtliga beslut att inte inleda förundersökning, att lägga ned förundersökning samt att väcka åtal som fattats av en specifik åklagare under en period av fem år. Åklagarmyndigheten avslog begäran med hänvisning till att en sammanställning av det här slaget kunde skada åklagarens oberoende och självständighet på samma sätt som en granskning av i vilken utsträckning enskilda domare ogillar eller bifaller väckta åtal. Kammarrätten gav däremot journalisten rätt att få ut de begärda handlingarna. Domstolen hänvisade till att just den här typen av beslut är undantagna från sekretessen till skydd för enskild, vilket visar på det stora insynsintresset.

KR_Sthlm_610_10

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

KR Sthlm 610-10

En journalist begärde att få ut samtliga beslut att inte inleda förundersökning, att lägga ned förundersökning samt att väcka åtal som fattats av en specifik åklagare under en period av fem år. Åklagarmyndigheten avslog begäran med hänvisning till att en sammanställning av det här slaget kunde skada åklagarens oberoende och självständighet på samma sätt som en granskning av i vilken utsträckning enskilda domare ogillar eller bifaller väckta åtal. Kammarrätten gav däremot journalisten rätt att få ut de begärda handlingarna. Domstolen hänvisade till att just den här typen av beslut är undantagna från sekretessen till skydd för enskild, vilket visar på det stora insynsintresset.

KR_Sthlm_610_10