Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Yrkandet

Inled ditt överklagande med ett yrkande. Det ska bestå av en eller ett par meningar som beskriver vad du vill att domstolen ska besluta i målet. Ett typiskt yrkande i ett mål om allmänna handlingar kan se ut så här:

Jag yrkar att den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Domstolen får då pröva, uppgift för uppgift, hur stor del av handlingen som kan lämnas ut till dig. I vissa fall kan du ha anledning att specificera mer exakt vilka uppgifter det är du vill ha ut. Om en handling innehåller känsliga uppgifter om en enskild person så kan du utforma ditt yrkande som nedan för att försäkra dig om att åtminstone få ut de uppgifter i handlingen som är mest intressanta för dig.

Jag yrkar i första hand att den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Jag yrkar i andra hand att den begärda handlingen ska lämnas ut utan de uppgifter som kan identifiera den enskilda personen.

Andrahandsyrkandet hindrar att domstolen väljer att lämna ut handlingen med den enskildes personuppgifter men utan de känsliga uppgifterna som du är mest intresserad av. Det kan självklart vara så att du tvärtom är mest intresserad av den enskildes personuppgifter, t.ex. för att du vill komma i kontakt med honom eller henne. Då får du yrka i andra hand att bara få del av personuppgifterna och inte de känsliga uppgifterna.

Obs! En domstol eller annan instans som prövar ditt överklagande kan bara pröva det som omfattas av det överklagade myndighetsbeslutet. Du kan därför inte yrka på att få ut några andra handlingar eller uppgifter än dem som myndigheten har fattat beslut om. Om du gör det så kommer domstolen att avvisa dina yrkanden med hänvisning till att dessa först måste prövas av myndigheten.

Våra verksamheter

Inled ditt överklagande med ett yrkande. Det ska bestå av en eller ett par meningar som beskriver vad du vill att domstolen ska besluta i målet. Ett typiskt yrkande i ett mål om allmänna handlingar kan se ut så här:

Jag yrkar att den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Domstolen får då pröva, uppgift för uppgift, hur stor del av handlingen som kan lämnas ut till dig. I vissa fall kan du ha anledning att specificera mer exakt vilka uppgifter det är du vill ha ut. Om en handling innehåller känsliga uppgifter om en enskild person så kan du utforma ditt yrkande som nedan för att försäkra dig om att åtminstone få ut de uppgifter i handlingen som är mest intressanta för dig.

Jag yrkar i första hand att den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Jag yrkar i andra hand att den begärda handlingen ska lämnas ut utan de uppgifter som kan identifiera den enskilda personen.

Andrahandsyrkandet hindrar att domstolen väljer att lämna ut handlingen med den enskildes personuppgifter men utan de känsliga uppgifterna som du är mest intresserad av. Det kan självklart vara så att du tvärtom är mest intresserad av den enskildes personuppgifter, t.ex. för att du vill komma i kontakt med honom eller henne. Då får du yrka i andra hand att bara få del av personuppgifterna och inte de känsliga uppgifterna.

Obs! En domstol eller annan instans som prövar ditt överklagande kan bara pröva det som omfattas av det överklagade myndighetsbeslutet. Du kan därför inte yrka på att få ut några andra handlingar eller uppgifter än dem som myndigheten har fattat beslut om. Om du gör det så kommer domstolen att avvisa dina yrkanden med hänvisning till att dessa först måste prövas av myndigheten.

background 1
background 1

Yrkandet

Inled ditt överklagande med ett yrkande. Det ska bestå av en eller ett par meningar som beskriver vad du vill att domstolen ska besluta i målet. Ett typiskt yrkande i ett mål om allmänna handlingar kan se ut så här:

Jag yrkar att den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Domstolen får då pröva, uppgift för uppgift, hur stor del av handlingen som kan lämnas ut till dig. I vissa fall kan du ha anledning att specificera mer exakt vilka uppgifter det är du vill ha ut. Om en handling innehåller känsliga uppgifter om en enskild person så kan du utforma ditt yrkande som nedan för att försäkra dig om att åtminstone få ut de uppgifter i handlingen som är mest intressanta för dig.

Jag yrkar i första hand att den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Jag yrkar i andra hand att den begärda handlingen ska lämnas ut utan de uppgifter som kan identifiera den enskilda personen.

Andrahandsyrkandet hindrar att domstolen väljer att lämna ut handlingen med den enskildes personuppgifter men utan de känsliga uppgifterna som du är mest intresserad av. Det kan självklart vara så att du tvärtom är mest intresserad av den enskildes personuppgifter, t.ex. för att du vill komma i kontakt med honom eller henne. Då får du yrka i andra hand att bara få del av personuppgifterna och inte de känsliga uppgifterna.

Obs! En domstol eller annan instans som prövar ditt överklagande kan bara pröva det som omfattas av det överklagade myndighetsbeslutet. Du kan därför inte yrka på att få ut några andra handlingar eller uppgifter än dem som myndigheten har fattat beslut om. Om du gör det så kommer domstolen att avvisa dina yrkanden med hänvisning till att dessa först måste prövas av myndigheten.

Gå till Acta Publicas hemsida

Yrkandet

Inled ditt överklagande med ett yrkande. Det ska bestå av en eller ett par meningar som beskriver vad du vill att domstolen ska besluta i målet. Ett typiskt yrkande i ett mål om allmänna handlingar kan se ut så här:

Jag yrkar att den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Domstolen får då pröva, uppgift för uppgift, hur stor del av handlingen som kan lämnas ut till dig. I vissa fall kan du ha anledning att specificera mer exakt vilka uppgifter det är du vill ha ut. Om en handling innehåller känsliga uppgifter om en enskild person så kan du utforma ditt yrkande som nedan för att försäkra dig om att åtminstone få ut de uppgifter i handlingen som är mest intressanta för dig.

Jag yrkar i första hand att den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Jag yrkar i andra hand att den begärda handlingen ska lämnas ut utan de uppgifter som kan identifiera den enskilda personen.

Andrahandsyrkandet hindrar att domstolen väljer att lämna ut handlingen med den enskildes personuppgifter men utan de känsliga uppgifterna som du är mest intresserad av. Det kan självklart vara så att du tvärtom är mest intresserad av den enskildes personuppgifter, t.ex. för att du vill komma i kontakt med honom eller henne. Då får du yrka i andra hand att bara få del av personuppgifterna och inte de känsliga uppgifterna.

Obs! En domstol eller annan instans som prövar ditt överklagande kan bara pröva det som omfattas av det överklagade myndighetsbeslutet. Du kan därför inte yrka på att få ut några andra handlingar eller uppgifter än dem som myndigheten har fattat beslut om. Om du gör det så kommer domstolen att avvisa dina yrkanden med hänvisning till att dessa först måste prövas av myndigheten.

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Yrkandet

Inled ditt överklagande med ett yrkande. Det ska bestå av en eller ett par meningar som beskriver vad du vill att domstolen ska besluta i målet. Ett typiskt yrkande i ett mål om allmänna handlingar kan se ut så här:

Jag yrkar att den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Domstolen får då pröva, uppgift för uppgift, hur stor del av handlingen som kan lämnas ut till dig. I vissa fall kan du ha anledning att specificera mer exakt vilka uppgifter det är du vill ha ut. Om en handling innehåller känsliga uppgifter om en enskild person så kan du utforma ditt yrkande som nedan för att försäkra dig om att åtminstone få ut de uppgifter i handlingen som är mest intressanta för dig.

Jag yrkar i första hand att den begärda handlingen ska lämnas ut i sin helhet.

Jag yrkar i andra hand att den begärda handlingen ska lämnas ut utan de uppgifter som kan identifiera den enskilda personen.

Andrahandsyrkandet hindrar att domstolen väljer att lämna ut handlingen med den enskildes personuppgifter men utan de känsliga uppgifterna som du är mest intresserad av. Det kan självklart vara så att du tvärtom är mest intresserad av den enskildes personuppgifter, t.ex. för att du vill komma i kontakt med honom eller henne. Då får du yrka i andra hand att bara få del av personuppgifterna och inte de känsliga uppgifterna.

Obs! En domstol eller annan instans som prövar ditt överklagande kan bara pröva det som omfattas av det överklagade myndighetsbeslutet. Du kan därför inte yrka på att få ut några andra handlingar eller uppgifter än dem som myndigheten har fattat beslut om. Om du gör det så kommer domstolen att avvisa dina yrkanden med hänvisning till att dessa först måste prövas av myndigheten.