Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Mallar för begäran enligt offentlighetsprincipen

Många myndighetsanställda är väl medvetna om sina skyldigheter enligt offentlighetsprincipen och har som ambition att följa de regler som gäller. Andra är okunniga eller väljer att bryta mot reglerna av strategiska skäl. Om du inte vet vilken typ av tjänsteman som kommer att ta emot din begäran så kan det vara lämpligt att inleda med en snäll och informell begäran för att sedan gradvis skärpa tonen om du inte får ut de handlingar du har rätt till. Oftast är det fullt tillräckligt att börja så här:

”Hej, skulle ni kunna mejla mig kopior av följande handlingar….

Fungerar inte det så kan du välja någon av nedanstående mallar för att lägga lite mer tyngd bakom din begäran.

Mall nr 1 – när du vill få en kopia av en allmän handling skickad till dig

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om kopior av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed kopior av följande handlingar:

Jag önskar få kopiorna skickad till mig via mejl.

Det framgår av 2 kap. 16 § andra stycket tryckfrihetsförordningen att en begäran om kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så önskar jag kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten har tillämpat.

Om ni avser att ta ut avgift för kopiorna önskar jag besked om detta och om den ungefärliga kostnaden på förhand.

Med vänlig hälsning

Mall nr 2 – när du vill komma till myndigheten och ta del av handlingar på plats

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om att få ta del av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed att få ta del av följande handlingar på plats hos myndigheten:

Det framgår av 2 kap. 15 § första stycket tryckfrihetsförordningen att en allmän och offentlig handling, på begäran, ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så vill jag ta del av kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten i så fall har tillämpat.

Med vänlig hälsning

Våra verksamheter

Många myndighetsanställda är väl medvetna om sina skyldigheter enligt offentlighetsprincipen och har som ambition att följa de regler som gäller. Andra är okunniga eller väljer att bryta mot reglerna av strategiska skäl. Om du inte vet vilken typ av tjänsteman som kommer att ta emot din begäran så kan det vara lämpligt att inleda med en snäll och informell begäran för att sedan gradvis skärpa tonen om du inte får ut de handlingar du har rätt till. Oftast är det fullt tillräckligt att börja så här:

”Hej, skulle ni kunna mejla mig kopior av följande handlingar….

Fungerar inte det så kan du välja någon av nedanstående mallar för att lägga lite mer tyngd bakom din begäran.

Mall nr 1 – när du vill få en kopia av en allmän handling skickad till dig

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om kopior av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed kopior av följande handlingar:

Jag önskar få kopiorna skickad till mig via mejl.

Det framgår av 2 kap. 16 § andra stycket tryckfrihetsförordningen att en begäran om kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så önskar jag kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten har tillämpat.

Om ni avser att ta ut avgift för kopiorna önskar jag besked om detta och om den ungefärliga kostnaden på förhand.

Med vänlig hälsning

Mall nr 2 – när du vill komma till myndigheten och ta del av handlingar på plats

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om att få ta del av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed att få ta del av följande handlingar på plats hos myndigheten:

Det framgår av 2 kap. 15 § första stycket tryckfrihetsförordningen att en allmän och offentlig handling, på begäran, ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så vill jag ta del av kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten i så fall har tillämpat.

Med vänlig hälsning

background 1
background 1

Mallar för begäran enligt offentlighetsprincipen

Många myndighetsanställda är väl medvetna om sina skyldigheter enligt offentlighetsprincipen och har som ambition att följa de regler som gäller. Andra är okunniga eller väljer att bryta mot reglerna av strategiska skäl. Om du inte vet vilken typ av tjänsteman som kommer att ta emot din begäran så kan det vara lämpligt att inleda med en snäll och informell begäran för att sedan gradvis skärpa tonen om du inte får ut de handlingar du har rätt till. Oftast är det fullt tillräckligt att börja så här:

”Hej, skulle ni kunna mejla mig kopior av följande handlingar….

Fungerar inte det så kan du välja någon av nedanstående mallar för att lägga lite mer tyngd bakom din begäran.

Mall nr 1 – när du vill få en kopia av en allmän handling skickad till dig

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om kopior av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed kopior av följande handlingar:

Jag önskar få kopiorna skickad till mig via mejl.

Det framgår av 2 kap. 16 § andra stycket tryckfrihetsförordningen att en begäran om kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så önskar jag kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten har tillämpat.

Om ni avser att ta ut avgift för kopiorna önskar jag besked om detta och om den ungefärliga kostnaden på förhand.

Med vänlig hälsning

Mall nr 2 – när du vill komma till myndigheten och ta del av handlingar på plats

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om att få ta del av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed att få ta del av följande handlingar på plats hos myndigheten:

Det framgår av 2 kap. 15 § första stycket tryckfrihetsförordningen att en allmän och offentlig handling, på begäran, ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så vill jag ta del av kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten i så fall har tillämpat.

Med vänlig hälsning

Gå till Acta Publicas hemsida

Mallar för begäran enligt offentlighetsprincipen

Många myndighetsanställda är väl medvetna om sina skyldigheter enligt offentlighetsprincipen och har som ambition att följa de regler som gäller. Andra är okunniga eller väljer att bryta mot reglerna av strategiska skäl. Om du inte vet vilken typ av tjänsteman som kommer att ta emot din begäran så kan det vara lämpligt att inleda med en snäll och informell begäran för att sedan gradvis skärpa tonen om du inte får ut de handlingar du har rätt till. Oftast är det fullt tillräckligt att börja så här:

”Hej, skulle ni kunna mejla mig kopior av följande handlingar….

Fungerar inte det så kan du välja någon av nedanstående mallar för att lägga lite mer tyngd bakom din begäran.

Mall nr 1 – när du vill få en kopia av en allmän handling skickad till dig

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om kopior av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed kopior av följande handlingar:

Jag önskar få kopiorna skickad till mig via mejl.

Det framgår av 2 kap. 16 § andra stycket tryckfrihetsförordningen att en begäran om kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så önskar jag kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten har tillämpat.

Om ni avser att ta ut avgift för kopiorna önskar jag besked om detta och om den ungefärliga kostnaden på förhand.

Med vänlig hälsning

Mall nr 2 – när du vill komma till myndigheten och ta del av handlingar på plats

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om att få ta del av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed att få ta del av följande handlingar på plats hos myndigheten:

Det framgår av 2 kap. 15 § första stycket tryckfrihetsförordningen att en allmän och offentlig handling, på begäran, ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så vill jag ta del av kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten i så fall har tillämpat.

Med vänlig hälsning

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Mallar för begäran enligt offentlighetsprincipen

Många myndighetsanställda är väl medvetna om sina skyldigheter enligt offentlighetsprincipen och har som ambition att följa de regler som gäller. Andra är okunniga eller väljer att bryta mot reglerna av strategiska skäl. Om du inte vet vilken typ av tjänsteman som kommer att ta emot din begäran så kan det vara lämpligt att inleda med en snäll och informell begäran för att sedan gradvis skärpa tonen om du inte får ut de handlingar du har rätt till. Oftast är det fullt tillräckligt att börja så här:

”Hej, skulle ni kunna mejla mig kopior av följande handlingar….

Fungerar inte det så kan du välja någon av nedanstående mallar för att lägga lite mer tyngd bakom din begäran.

Mall nr 1 – när du vill få en kopia av en allmän handling skickad till dig

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om kopior av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed kopior av följande handlingar:

Jag önskar få kopiorna skickad till mig via mejl.

Det framgår av 2 kap. 16 § andra stycket tryckfrihetsförordningen att en begäran om kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så önskar jag kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten har tillämpat.

Om ni avser att ta ut avgift för kopiorna önskar jag besked om detta och om den ungefärliga kostnaden på förhand.

Med vänlig hälsning

Mall nr 2 – när du vill komma till myndigheten och ta del av handlingar på plats

Till: myndigheten@myndigheten.se

Ämne: Begäran om att få ta del av allmänna handlingar

Med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet begär jag härmed att få ta del av följande handlingar på plats hos myndigheten:

Det framgår av 2 kap. 15 § första stycket tryckfrihetsförordningen att en allmän och offentlig handling, på begäran, ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. JO har i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som begäran gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Om ni bedömer att de begärda handlingarna omfattas av sekretess i vissa delar så vill jag ta del av kopior av handlingarna med de sekretessbelagda uppgifterna maskerade. Jag önskar även information om vilka sekretessbestämmelser som myndigheten i så fall har tillämpat.

Med vänlig hälsning