Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Lagen i fokus

Målet för ditt överklagande är att övertyga juristerna i domstolen om att myndigheten inte har någon laglig rätt att neka dig de begärda handlingarna. Observera att om du inte har lagen på din sida så spelar det ingen roll hur stort allmänintresse eller nyhetsvärde som finns i de uppgifter som du vill ha ut. Det blir avslag ändå. Lägg alltså fokus på de rättsliga argumenten och inte på ditt behov av handlingarna.

Gör tydligt

Tjänstemän på myndigheter är mästare på att fatta beslut som är så luddiga, abstrakta och intetsägande att man inte vet i vilken ände man ska angripa dem. I många fall är det nödvändigt att du tvingar fram ett förtydligande från myndighetens sida. Du kan till exempel skriva så här i ditt överklagande:

”Jag vet inte tillräckligt om myndighetens dokumenthantering för att avgöra om den efterfrågade handlingen är att betrakta som färdigställd men jag förutsätter att myndigheten beskriver sina rutiner i ett yttrande till domstolen.”

”Myndigheten har inte pekat på någon konkret omständighet som talar för att det berörda företaget kommer att lida men om uppgiften lämnas ut till mig.”

 Fall tillbaka på praxis

En sak som är bra att veta om juristerna som ska pröva ditt överklagande är att de inte är intresserade av att spåna fram egna innovativa lösningar på de problem som du lägger i deras knä. De vill veta hur man har löst samma eller liknande problem tidigare. Se därför till att servera dem vägledande prejudikat eller förarbetsuttalanden som talar för din ståndpunkt i målet. Då gör du det enkelt för juristerna att bifalla ditt överklagande. Prejudikat och förarbetsuttalanden kan du hitta här på allmanhandling.se.

Anpassa argumentationen

Mål om handlingsoffentlighet kan delas in i två huvudkategorier:

1.  Mål där frågan är om en handling är allmän eller inte.

2. Mål där frågan är om en uppgift är offentlig eller hemlig.

De här två kategorierna ställer helt olika krav både på dig som part i målet och på dem som ska döma. Att bedöma om en handling är allmän innebär att man tittar bakåt och ser om handlingen har gått igenom de steg som krävs för att den ska uppnå status av allmän. Att bedöma om en uppgift är offentlig eller inte kräver däremot att man skådar in i framtiden och funderar på vad som blir följderna om en uppgift lämnas ut. Klicka på länkarna för att se hur du kan argumentera i de olika måltyperna.

1. Är handlingen allmän eller inte?

2. Är uppgiften offentlig eller hemlig?

Våra verksamheter

Lagen i fokus

Målet för ditt överklagande är att övertyga juristerna i domstolen om att myndigheten inte har någon laglig rätt att neka dig de begärda handlingarna. Observera att om du inte har lagen på din sida så spelar det ingen roll hur stort allmänintresse eller nyhetsvärde som finns i de uppgifter som du vill ha ut. Det blir avslag ändå. Lägg alltså fokus på de rättsliga argumenten och inte på ditt behov av handlingarna.

Gör tydligt

Tjänstemän på myndigheter är mästare på att fatta beslut som är så luddiga, abstrakta och intetsägande att man inte vet i vilken ände man ska angripa dem. I många fall är det nödvändigt att du tvingar fram ett förtydligande från myndighetens sida. Du kan till exempel skriva så här i ditt överklagande:

”Jag vet inte tillräckligt om myndighetens dokumenthantering för att avgöra om den efterfrågade handlingen är att betrakta som färdigställd men jag förutsätter att myndigheten beskriver sina rutiner i ett yttrande till domstolen.”

”Myndigheten har inte pekat på någon konkret omständighet som talar för att det berörda företaget kommer att lida men om uppgiften lämnas ut till mig.”

 Fall tillbaka på praxis

En sak som är bra att veta om juristerna som ska pröva ditt överklagande är att de inte är intresserade av att spåna fram egna innovativa lösningar på de problem som du lägger i deras knä. De vill veta hur man har löst samma eller liknande problem tidigare. Se därför till att servera dem vägledande prejudikat eller förarbetsuttalanden som talar för din ståndpunkt i målet. Då gör du det enkelt för juristerna att bifalla ditt överklagande. Prejudikat och förarbetsuttalanden kan du hitta här på allmanhandling.se.

Anpassa argumentationen

Mål om handlingsoffentlighet kan delas in i två huvudkategorier:

1.  Mål där frågan är om en handling är allmän eller inte.

2. Mål där frågan är om en uppgift är offentlig eller hemlig.

De här två kategorierna ställer helt olika krav både på dig som part i målet och på dem som ska döma. Att bedöma om en handling är allmän innebär att man tittar bakåt och ser om handlingen har gått igenom de steg som krävs för att den ska uppnå status av allmän. Att bedöma om en uppgift är offentlig eller inte kräver däremot att man skådar in i framtiden och funderar på vad som blir följderna om en uppgift lämnas ut. Klicka på länkarna för att se hur du kan argumentera i de olika måltyperna.

1. Är handlingen allmän eller inte?

2. Är uppgiften offentlig eller hemlig?

background 1
background 1

Lagen i fokus

Målet för ditt överklagande är att övertyga juristerna i domstolen om att myndigheten inte har någon laglig rätt att neka dig de begärda handlingarna. Observera att om du inte har lagen på din sida så spelar det ingen roll hur stort allmänintresse eller nyhetsvärde som finns i de uppgifter som du vill ha ut. Det blir avslag ändå. Lägg alltså fokus på de rättsliga argumenten och inte på ditt behov av handlingarna.

Gör tydligt

Tjänstemän på myndigheter är mästare på att fatta beslut som är så luddiga, abstrakta och intetsägande att man inte vet i vilken ände man ska angripa dem. I många fall är det nödvändigt att du tvingar fram ett förtydligande från myndighetens sida. Du kan till exempel skriva så här i ditt överklagande:

”Jag vet inte tillräckligt om myndighetens dokumenthantering för att avgöra om den efterfrågade handlingen är att betrakta som färdigställd men jag förutsätter att myndigheten beskriver sina rutiner i ett yttrande till domstolen.”

”Myndigheten har inte pekat på någon konkret omständighet som talar för att det berörda företaget kommer att lida men om uppgiften lämnas ut till mig.”

 Fall tillbaka på praxis

En sak som är bra att veta om juristerna som ska pröva ditt överklagande är att de inte är intresserade av att spåna fram egna innovativa lösningar på de problem som du lägger i deras knä. De vill veta hur man har löst samma eller liknande problem tidigare. Se därför till att servera dem vägledande prejudikat eller förarbetsuttalanden som talar för din ståndpunkt i målet. Då gör du det enkelt för juristerna att bifalla ditt överklagande. Prejudikat och förarbetsuttalanden kan du hitta här på allmanhandling.se.

Anpassa argumentationen

Mål om handlingsoffentlighet kan delas in i två huvudkategorier:

1.  Mål där frågan är om en handling är allmän eller inte.

2. Mål där frågan är om en uppgift är offentlig eller hemlig.

De här två kategorierna ställer helt olika krav både på dig som part i målet och på dem som ska döma. Att bedöma om en handling är allmän innebär att man tittar bakåt och ser om handlingen har gått igenom de steg som krävs för att den ska uppnå status av allmän. Att bedöma om en uppgift är offentlig eller inte kräver däremot att man skådar in i framtiden och funderar på vad som blir följderna om en uppgift lämnas ut. Klicka på länkarna för att se hur du kan argumentera i de olika måltyperna.

1. Är handlingen allmän eller inte?

2. Är uppgiften offentlig eller hemlig?

Gå till Acta Publicas hemsida

Lagen i fokus

Målet för ditt överklagande är att övertyga juristerna i domstolen om att myndigheten inte har någon laglig rätt att neka dig de begärda handlingarna. Observera att om du inte har lagen på din sida så spelar det ingen roll hur stort allmänintresse eller nyhetsvärde som finns i de uppgifter som du vill ha ut. Det blir avslag ändå. Lägg alltså fokus på de rättsliga argumenten och inte på ditt behov av handlingarna.

Gör tydligt

Tjänstemän på myndigheter är mästare på att fatta beslut som är så luddiga, abstrakta och intetsägande att man inte vet i vilken ände man ska angripa dem. I många fall är det nödvändigt att du tvingar fram ett förtydligande från myndighetens sida. Du kan till exempel skriva så här i ditt överklagande:

”Jag vet inte tillräckligt om myndighetens dokumenthantering för att avgöra om den efterfrågade handlingen är att betrakta som färdigställd men jag förutsätter att myndigheten beskriver sina rutiner i ett yttrande till domstolen.”

”Myndigheten har inte pekat på någon konkret omständighet som talar för att det berörda företaget kommer att lida men om uppgiften lämnas ut till mig.”

 Fall tillbaka på praxis

En sak som är bra att veta om juristerna som ska pröva ditt överklagande är att de inte är intresserade av att spåna fram egna innovativa lösningar på de problem som du lägger i deras knä. De vill veta hur man har löst samma eller liknande problem tidigare. Se därför till att servera dem vägledande prejudikat eller förarbetsuttalanden som talar för din ståndpunkt i målet. Då gör du det enkelt för juristerna att bifalla ditt överklagande. Prejudikat och förarbetsuttalanden kan du hitta här på allmanhandling.se.

Anpassa argumentationen

Mål om handlingsoffentlighet kan delas in i två huvudkategorier:

1.  Mål där frågan är om en handling är allmän eller inte.

2. Mål där frågan är om en uppgift är offentlig eller hemlig.

De här två kategorierna ställer helt olika krav både på dig som part i målet och på dem som ska döma. Att bedöma om en handling är allmän innebär att man tittar bakåt och ser om handlingen har gått igenom de steg som krävs för att den ska uppnå status av allmän. Att bedöma om en uppgift är offentlig eller inte kräver däremot att man skådar in i framtiden och funderar på vad som blir följderna om en uppgift lämnas ut. Klicka på länkarna för att se hur du kan argumentera i de olika måltyperna.

1. Är handlingen allmän eller inte?

2. Är uppgiften offentlig eller hemlig?

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Lagen i fokus

Målet för ditt överklagande är att övertyga juristerna i domstolen om att myndigheten inte har någon laglig rätt att neka dig de begärda handlingarna. Observera att om du inte har lagen på din sida så spelar det ingen roll hur stort allmänintresse eller nyhetsvärde som finns i de uppgifter som du vill ha ut. Det blir avslag ändå. Lägg alltså fokus på de rättsliga argumenten och inte på ditt behov av handlingarna.

Gör tydligt

Tjänstemän på myndigheter är mästare på att fatta beslut som är så luddiga, abstrakta och intetsägande att man inte vet i vilken ände man ska angripa dem. I många fall är det nödvändigt att du tvingar fram ett förtydligande från myndighetens sida. Du kan till exempel skriva så här i ditt överklagande:

”Jag vet inte tillräckligt om myndighetens dokumenthantering för att avgöra om den efterfrågade handlingen är att betrakta som färdigställd men jag förutsätter att myndigheten beskriver sina rutiner i ett yttrande till domstolen.”

”Myndigheten har inte pekat på någon konkret omständighet som talar för att det berörda företaget kommer att lida men om uppgiften lämnas ut till mig.”

 Fall tillbaka på praxis

En sak som är bra att veta om juristerna som ska pröva ditt överklagande är att de inte är intresserade av att spåna fram egna innovativa lösningar på de problem som du lägger i deras knä. De vill veta hur man har löst samma eller liknande problem tidigare. Se därför till att servera dem vägledande prejudikat eller förarbetsuttalanden som talar för din ståndpunkt i målet. Då gör du det enkelt för juristerna att bifalla ditt överklagande. Prejudikat och förarbetsuttalanden kan du hitta här på allmanhandling.se.

Anpassa argumentationen

Mål om handlingsoffentlighet kan delas in i två huvudkategorier:

1.  Mål där frågan är om en handling är allmän eller inte.

2. Mål där frågan är om en uppgift är offentlig eller hemlig.

De här två kategorierna ställer helt olika krav både på dig som part i målet och på dem som ska döma. Att bedöma om en handling är allmän innebär att man tittar bakåt och ser om handlingen har gått igenom de steg som krävs för att den ska uppnå status av allmän. Att bedöma om en uppgift är offentlig eller inte kräver däremot att man skådar in i framtiden och funderar på vad som blir följderna om en uppgift lämnas ut. Klicka på länkarna för att se hur du kan argumentera i de olika måltyperna.

1. Är handlingen allmän eller inte?

2. Är uppgiften offentlig eller hemlig?