Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Har du tid att vänta på uppgifterna?

De flesta myndigheters beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar kan överklagas till kammarrätten (i vissa ärenden är det hovrätten, riksdagen eller regeringen som prövar överklaganden). Enligt TF 2:19 2 st ska ett överklagande av den här sorten hanteras skyndsamt av domstolen, vilket betyder att målet har förtur i förhållande till övriga mål vid domstolen. Men det finns också andra typer av förtursmål och mål om utlämnande av allmänna handlingar är inte de mest prioriterade. Det tar därför ofta minst ett par månader för domstolen att fatta beslut om ditt överklagande. Och om du behöver uppgifterna omgående så har du förstås ingen hjälp av att få rätt i kammarrätten om ett par månader. Då är det bättre att tänka om helt och börja fundera på om det finns alternativa vägar till informationen. Det kan ju t.ex. hända att samma uppgifter förvaras hos någon annan myndighet där uppgifterna skyddas av en mindre strikt sekretessregel eller där tjänstemännen helt enkelt gör en mer välvillig tolkning av samma sekretess.

Samtidigt kan det finnas ett värde i att överklaga även om det inte hjälper dig med ditt akuta informationsbehov. Det kan vara värdefullt för framtiden att få fastslaget av en domstol att den typ av handlingar eller uppgifter som du har begärt ut faktiskt är allmänna och offentliga. Du kanske kommer begära kopior av exempelvis lex Sarah-rapporter fler gånger och då kan du förse kommunen med facit i form av en kammarrättsdom som säger att lex Sarah-rapporterna är allmänna handlingar hos kommunen (KR Sthlm 2378-12) som ska lämnas ut, åtminstone i avidentifierat skick (KR Gbg 2273-12).

Våra verksamheter

De flesta myndigheters beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar kan överklagas till kammarrätten (i vissa ärenden är det hovrätten, riksdagen eller regeringen som prövar överklaganden). Enligt TF 2:19 2 st ska ett överklagande av den här sorten hanteras skyndsamt av domstolen, vilket betyder att målet har förtur i förhållande till övriga mål vid domstolen. Men det finns också andra typer av förtursmål och mål om utlämnande av allmänna handlingar är inte de mest prioriterade. Det tar därför ofta minst ett par månader för domstolen att fatta beslut om ditt överklagande. Och om du behöver uppgifterna omgående så har du förstås ingen hjälp av att få rätt i kammarrätten om ett par månader. Då är det bättre att tänka om helt och börja fundera på om det finns alternativa vägar till informationen. Det kan ju t.ex. hända att samma uppgifter förvaras hos någon annan myndighet där uppgifterna skyddas av en mindre strikt sekretessregel eller där tjänstemännen helt enkelt gör en mer välvillig tolkning av samma sekretess.

Samtidigt kan det finnas ett värde i att överklaga även om det inte hjälper dig med ditt akuta informationsbehov. Det kan vara värdefullt för framtiden att få fastslaget av en domstol att den typ av handlingar eller uppgifter som du har begärt ut faktiskt är allmänna och offentliga. Du kanske kommer begära kopior av exempelvis lex Sarah-rapporter fler gånger och då kan du förse kommunen med facit i form av en kammarrättsdom som säger att lex Sarah-rapporterna är allmänna handlingar hos kommunen (KR Sthlm 2378-12) som ska lämnas ut, åtminstone i avidentifierat skick (KR Gbg 2273-12).

background 1
background 1

Har du tid att vänta på uppgifterna?

De flesta myndigheters beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar kan överklagas till kammarrätten (i vissa ärenden är det hovrätten, riksdagen eller regeringen som prövar överklaganden). Enligt TF 2:19 2 st ska ett överklagande av den här sorten hanteras skyndsamt av domstolen, vilket betyder att målet har förtur i förhållande till övriga mål vid domstolen. Men det finns också andra typer av förtursmål och mål om utlämnande av allmänna handlingar är inte de mest prioriterade. Det tar därför ofta minst ett par månader för domstolen att fatta beslut om ditt överklagande. Och om du behöver uppgifterna omgående så har du förstås ingen hjälp av att få rätt i kammarrätten om ett par månader. Då är det bättre att tänka om helt och börja fundera på om det finns alternativa vägar till informationen. Det kan ju t.ex. hända att samma uppgifter förvaras hos någon annan myndighet där uppgifterna skyddas av en mindre strikt sekretessregel eller där tjänstemännen helt enkelt gör en mer välvillig tolkning av samma sekretess.

Samtidigt kan det finnas ett värde i att överklaga även om det inte hjälper dig med ditt akuta informationsbehov. Det kan vara värdefullt för framtiden att få fastslaget av en domstol att den typ av handlingar eller uppgifter som du har begärt ut faktiskt är allmänna och offentliga. Du kanske kommer begära kopior av exempelvis lex Sarah-rapporter fler gånger och då kan du förse kommunen med facit i form av en kammarrättsdom som säger att lex Sarah-rapporterna är allmänna handlingar hos kommunen (KR Sthlm 2378-12) som ska lämnas ut, åtminstone i avidentifierat skick (KR Gbg 2273-12).

Gå till Acta Publicas hemsida

Har du tid att vänta på uppgifterna?

De flesta myndigheters beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar kan överklagas till kammarrätten (i vissa ärenden är det hovrätten, riksdagen eller regeringen som prövar överklaganden). Enligt TF 2:19 2 st ska ett överklagande av den här sorten hanteras skyndsamt av domstolen, vilket betyder att målet har förtur i förhållande till övriga mål vid domstolen. Men det finns också andra typer av förtursmål och mål om utlämnande av allmänna handlingar är inte de mest prioriterade. Det tar därför ofta minst ett par månader för domstolen att fatta beslut om ditt överklagande. Och om du behöver uppgifterna omgående så har du förstås ingen hjälp av att få rätt i kammarrätten om ett par månader. Då är det bättre att tänka om helt och börja fundera på om det finns alternativa vägar till informationen. Det kan ju t.ex. hända att samma uppgifter förvaras hos någon annan myndighet där uppgifterna skyddas av en mindre strikt sekretessregel eller där tjänstemännen helt enkelt gör en mer välvillig tolkning av samma sekretess.

Samtidigt kan det finnas ett värde i att överklaga även om det inte hjälper dig med ditt akuta informationsbehov. Det kan vara värdefullt för framtiden att få fastslaget av en domstol att den typ av handlingar eller uppgifter som du har begärt ut faktiskt är allmänna och offentliga. Du kanske kommer begära kopior av exempelvis lex Sarah-rapporter fler gånger och då kan du förse kommunen med facit i form av en kammarrättsdom som säger att lex Sarah-rapporterna är allmänna handlingar hos kommunen (KR Sthlm 2378-12) som ska lämnas ut, åtminstone i avidentifierat skick (KR Gbg 2273-12).

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Har du tid att vänta på uppgifterna?

De flesta myndigheters beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar kan överklagas till kammarrätten (i vissa ärenden är det hovrätten, riksdagen eller regeringen som prövar överklaganden). Enligt TF 2:19 2 st ska ett överklagande av den här sorten hanteras skyndsamt av domstolen, vilket betyder att målet har förtur i förhållande till övriga mål vid domstolen. Men det finns också andra typer av förtursmål och mål om utlämnande av allmänna handlingar är inte de mest prioriterade. Det tar därför ofta minst ett par månader för domstolen att fatta beslut om ditt överklagande. Och om du behöver uppgifterna omgående så har du förstås ingen hjälp av att få rätt i kammarrätten om ett par månader. Då är det bättre att tänka om helt och börja fundera på om det finns alternativa vägar till informationen. Det kan ju t.ex. hända att samma uppgifter förvaras hos någon annan myndighet där uppgifterna skyddas av en mindre strikt sekretessregel eller där tjänstemännen helt enkelt gör en mer välvillig tolkning av samma sekretess.

Samtidigt kan det finnas ett värde i att överklaga även om det inte hjälper dig med ditt akuta informationsbehov. Det kan vara värdefullt för framtiden att få fastslaget av en domstol att den typ av handlingar eller uppgifter som du har begärt ut faktiskt är allmänna och offentliga. Du kanske kommer begära kopior av exempelvis lex Sarah-rapporter fler gånger och då kan du förse kommunen med facit i form av en kammarrättsdom som säger att lex Sarah-rapporterna är allmänna handlingar hos kommunen (KR Sthlm 2378-12) som ska lämnas ut, åtminstone i avidentifierat skick (KR Gbg 2273-12).