Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Du kan få tag på samma handling hos en annan myndighet!

En och samma handling kan finnas i flera exemplar eller kopior hos olika myndigheter. En myndighet kan som regel inte vägra att lämna ut en sådan handling med hänvisning till att den går att få ut på annat håll. Om en handling finns hos flera myndigheter och någon av dem vägrar att lämna ut handlingen, t.ex. på grund av sekretess, så kan det därför finnas skäl att pröva lyckan hos någon av de andra. Det här eftersom myndigheter ibland har olika sekretessregler att följa. En handling som omfattas av en sträng sekretess hos Skatteverket kan till exempel vara betydligt lättare att få ut om den hamnar hos en domstol i samband med ett överklagande. Sekretessbedömningar är dessutom inte någon exakt vetenskap så det händer att myndigheter och domstolar tolkar samma sekretessregel på helt olika sätt.

Det finns en situation då myndigheten har rätt att vägra lämna ut en handling med hänvisning till att samma handling finns hos en annan myndighet. Det är när du begär att ta del av en upptagning på plats hos myndigheten. Då kan myndigheten hänvisa dig vidare till en annan myndighet om du kan ta del av upptagningen där utan allt för stora besvär (se TF 2:15 2 st).

Våra verksamheter

En och samma handling kan finnas i flera exemplar eller kopior hos olika myndigheter. En myndighet kan som regel inte vägra att lämna ut en sådan handling med hänvisning till att den går att få ut på annat håll. Om en handling finns hos flera myndigheter och någon av dem vägrar att lämna ut handlingen, t.ex. på grund av sekretess, så kan det därför finnas skäl att pröva lyckan hos någon av de andra. Det här eftersom myndigheter ibland har olika sekretessregler att följa. En handling som omfattas av en sträng sekretess hos Skatteverket kan till exempel vara betydligt lättare att få ut om den hamnar hos en domstol i samband med ett överklagande. Sekretessbedömningar är dessutom inte någon exakt vetenskap så det händer att myndigheter och domstolar tolkar samma sekretessregel på helt olika sätt.

Det finns en situation då myndigheten har rätt att vägra lämna ut en handling med hänvisning till att samma handling finns hos en annan myndighet. Det är när du begär att ta del av en upptagning på plats hos myndigheten. Då kan myndigheten hänvisa dig vidare till en annan myndighet om du kan ta del av upptagningen där utan allt för stora besvär (se TF 2:15 2 st).

background 1
background 1

Du kan få tag på samma handling hos en annan myndighet!

En och samma handling kan finnas i flera exemplar eller kopior hos olika myndigheter. En myndighet kan som regel inte vägra att lämna ut en sådan handling med hänvisning till att den går att få ut på annat håll. Om en handling finns hos flera myndigheter och någon av dem vägrar att lämna ut handlingen, t.ex. på grund av sekretess, så kan det därför finnas skäl att pröva lyckan hos någon av de andra. Det här eftersom myndigheter ibland har olika sekretessregler att följa. En handling som omfattas av en sträng sekretess hos Skatteverket kan till exempel vara betydligt lättare att få ut om den hamnar hos en domstol i samband med ett överklagande. Sekretessbedömningar är dessutom inte någon exakt vetenskap så det händer att myndigheter och domstolar tolkar samma sekretessregel på helt olika sätt.

Det finns en situation då myndigheten har rätt att vägra lämna ut en handling med hänvisning till att samma handling finns hos en annan myndighet. Det är när du begär att ta del av en upptagning på plats hos myndigheten. Då kan myndigheten hänvisa dig vidare till en annan myndighet om du kan ta del av upptagningen där utan allt för stora besvär (se TF 2:15 2 st).

Gå till Acta Publicas hemsida

Du kan få tag på samma handling hos en annan myndighet!

En och samma handling kan finnas i flera exemplar eller kopior hos olika myndigheter. En myndighet kan som regel inte vägra att lämna ut en sådan handling med hänvisning till att den går att få ut på annat håll. Om en handling finns hos flera myndigheter och någon av dem vägrar att lämna ut handlingen, t.ex. på grund av sekretess, så kan det därför finnas skäl att pröva lyckan hos någon av de andra. Det här eftersom myndigheter ibland har olika sekretessregler att följa. En handling som omfattas av en sträng sekretess hos Skatteverket kan till exempel vara betydligt lättare att få ut om den hamnar hos en domstol i samband med ett överklagande. Sekretessbedömningar är dessutom inte någon exakt vetenskap så det händer att myndigheter och domstolar tolkar samma sekretessregel på helt olika sätt.

Det finns en situation då myndigheten har rätt att vägra lämna ut en handling med hänvisning till att samma handling finns hos en annan myndighet. Det är när du begär att ta del av en upptagning på plats hos myndigheten. Då kan myndigheten hänvisa dig vidare till en annan myndighet om du kan ta del av upptagningen där utan allt för stora besvär (se TF 2:15 2 st).

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Du kan få tag på samma handling hos en annan myndighet!

En och samma handling kan finnas i flera exemplar eller kopior hos olika myndigheter. En myndighet kan som regel inte vägra att lämna ut en sådan handling med hänvisning till att den går att få ut på annat håll. Om en handling finns hos flera myndigheter och någon av dem vägrar att lämna ut handlingen, t.ex. på grund av sekretess, så kan det därför finnas skäl att pröva lyckan hos någon av de andra. Det här eftersom myndigheter ibland har olika sekretessregler att följa. En handling som omfattas av en sträng sekretess hos Skatteverket kan till exempel vara betydligt lättare att få ut om den hamnar hos en domstol i samband med ett överklagande. Sekretessbedömningar är dessutom inte någon exakt vetenskap så det händer att myndigheter och domstolar tolkar samma sekretessregel på helt olika sätt.

Det finns en situation då myndigheten har rätt att vägra lämna ut en handling med hänvisning till att samma handling finns hos en annan myndighet. Det är när du begär att ta del av en upptagning på plats hos myndigheten. Då kan myndigheten hänvisa dig vidare till en annan myndighet om du kan ta del av upptagningen där utan allt för stora besvär (se TF 2:15 2 st).