Senaste nytt om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Tidning får ut uppgifter om företagskunders elförbrukning

Ett visst företags elförbrukning kan inte typiskt sett klassas som en affärs- eller företagshemlighet, betonar kammarrätten i en dom som innebär att Länstidningen Södertälje får rätt till uppgifter över de tio största företagskunderna hos Telge Nät under en vald månad. Elnätsbolaget, som i ett beslut i fjol nekade tidningens begäran helt, hade anfört att uppgifterna om förbrukningen skulle kunna användas i försäljningskampanjer, eller för att peka ut företagskundernas elförbrukning på ett ofördelaktigt sätt. Även de argumenten underkänns av kammarrätten, liksom Telge Näts påståenden om att det inte kan ha varit ”lagstiftarens avsikt” att uppgifter om enskild förbrukning ska utgöra offentliga uppgifter.

Kammarrätten påpekar även att det faller sig naturligt att möjligheten att få tillgång till uppgifterna ifråga är större hos ett elnätsbolag som omfattas av offentlighetsprincipen, än hos privata bolag. Att det kan uppstå en ofördelaktig situation kring uppgiftsskyddet ur den synvinkeln är inget som kan beaktas vid en prövning enligt det berörda lagrummet i OSL, slår domstolen fast.

Domen innebär att de begärda uppgifterna lämnas ut omedelbart.

Våra verksamheter

Ett visst företags elförbrukning kan inte typiskt sett klassas som en affärs- eller företagshemlighet, betonar kammarrätten i en dom som innebär att Länstidningen Södertälje får rätt till uppgifter över de tio största företagskunderna hos Telge Nät under en vald månad. Elnätsbolaget, som i ett beslut i fjol nekade tidningens begäran helt, hade anfört att uppgifterna om förbrukningen skulle kunna användas i försäljningskampanjer, eller för att peka ut företagskundernas elförbrukning på ett ofördelaktigt sätt. Även de argumenten underkänns av kammarrätten, liksom Telge Näts påståenden om att det inte kan ha varit ”lagstiftarens avsikt” att uppgifter om enskild förbrukning ska utgöra offentliga uppgifter.

Kammarrätten påpekar även att det faller sig naturligt att möjligheten att få tillgång till uppgifterna ifråga är större hos ett elnätsbolag som omfattas av offentlighetsprincipen, än hos privata bolag. Att det kan uppstå en ofördelaktig situation kring uppgiftsskyddet ur den synvinkeln är inget som kan beaktas vid en prövning enligt det berörda lagrummet i OSL, slår domstolen fast.

Domen innebär att de begärda uppgifterna lämnas ut omedelbart.

background 1
background 1

Tidning får ut uppgifter om företagskunders elförbrukning

Ett visst företags elförbrukning kan inte typiskt sett klassas som en affärs- eller företagshemlighet, betonar kammarrätten i en dom som innebär att Länstidningen Södertälje får rätt till uppgifter över de tio största företagskunderna hos Telge Nät under en vald månad. Elnätsbolaget, som i ett beslut i fjol nekade tidningens begäran helt, hade anfört att uppgifterna om förbrukningen skulle kunna användas i försäljningskampanjer, eller för att peka ut företagskundernas elförbrukning på ett ofördelaktigt sätt. Även de argumenten underkänns av kammarrätten, liksom Telge Näts påståenden om att det inte kan ha varit ”lagstiftarens avsikt” att uppgifter om enskild förbrukning ska utgöra offentliga uppgifter.

Kammarrätten påpekar även att det faller sig naturligt att möjligheten att få tillgång till uppgifterna ifråga är större hos ett elnätsbolag som omfattas av offentlighetsprincipen, än hos privata bolag. Att det kan uppstå en ofördelaktig situation kring uppgiftsskyddet ur den synvinkeln är inget som kan beaktas vid en prövning enligt det berörda lagrummet i OSL, slår domstolen fast.

Domen innebär att de begärda uppgifterna lämnas ut omedelbart.

Gå till Acta Publicas hemsida

Tidning får ut uppgifter om företagskunders elförbrukning

Ett visst företags elförbrukning kan inte typiskt sett klassas som en affärs- eller företagshemlighet, betonar kammarrätten i en dom som innebär att Länstidningen Södertälje får rätt till uppgifter över de tio största företagskunderna hos Telge Nät under en vald månad. Elnätsbolaget, som i ett beslut i fjol nekade tidningens begäran helt, hade anfört att uppgifterna om förbrukningen skulle kunna användas i försäljningskampanjer, eller för att peka ut företagskundernas elförbrukning på ett ofördelaktigt sätt. Även de argumenten underkänns av kammarrätten, liksom Telge Näts påståenden om att det inte kan ha varit ”lagstiftarens avsikt” att uppgifter om enskild förbrukning ska utgöra offentliga uppgifter.

Kammarrätten påpekar även att det faller sig naturligt att möjligheten att få tillgång till uppgifterna ifråga är större hos ett elnätsbolag som omfattas av offentlighetsprincipen, än hos privata bolag. Att det kan uppstå en ofördelaktig situation kring uppgiftsskyddet ur den synvinkeln är inget som kan beaktas vid en prövning enligt det berörda lagrummet i OSL, slår domstolen fast.

Domen innebär att de begärda uppgifterna lämnas ut omedelbart.

Gå till Nyhetsbyrån Sirens hemsida
background 1

Tidning får ut uppgifter om företagskunders elförbrukning

Ett visst företags elförbrukning kan inte typiskt sett klassas som en affärs- eller företagshemlighet, betonar kammarrätten i en dom som innebär att Länstidningen Södertälje får rätt till uppgifter över de tio största företagskunderna hos Telge Nät under en vald månad. Elnätsbolaget, som i ett beslut i fjol nekade tidningens begäran helt, hade anfört att uppgifterna om förbrukningen skulle kunna användas i försäljningskampanjer, eller för att peka ut företagskundernas elförbrukning på ett ofördelaktigt sätt. Även de argumenten underkänns av kammarrätten, liksom Telge Näts påståenden om att det inte kan ha varit ”lagstiftarens avsikt” att uppgifter om enskild förbrukning ska utgöra offentliga uppgifter.

Kammarrätten påpekar även att det faller sig naturligt att möjligheten att få tillgång till uppgifterna ifråga är större hos ett elnätsbolag som omfattas av offentlighetsprincipen, än hos privata bolag. Att det kan uppstå en ofördelaktig situation kring uppgiftsskyddet ur den synvinkeln är inget som kan beaktas vid en prövning enligt det berörda lagrummet i OSL, slår domstolen fast.

Domen innebär att de begärda uppgifterna lämnas ut omedelbart.