Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Nämndordförande använde privat mejladress

”IVO förutsätter att ledamöterna i socialnämnden fortsättningsvis blir informerade om vad det innebär att vara offentlig befattningshavare i socialtjänsten.” Det skriver Inspektionen för vård och omsorg i ett kritikbeslut riktat mot socialnämnden i Göteborgs stad Lundby. Enligt IVO skickade nämndens ordförande ett mejl från
sin privata mejladress för att det inte skulle bli diariefört, vilket myndigheten ser allvarligt på.

IVO_15261_15

AF förespråkar meddelarskydd för privatanställda

Arbetsförmedlingen vill att anställda hos förmedlingens kompletterande aktörer ska få ett lagstadgat meddelarskydd som ger dem rätt att lämna uppgifter till media utan att riskera repressalier från arbetsgivaren. Det skulle öka sannolikheten för att missförhållanden blir kända. Det hävdar Arbetsförmedlingen i ett remissyttrande över en statlig utredning som föreslår stärkt meddelarskydd för privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet. Utredningen föreslår att det förstärkta meddelarskyddet ska gälla för anställda inom vård, skola och omsorg men Arbetsförmedlingen vill alltså se ett sådant skydd även för anställda hos förmedlingens kompletterande aktörer.

ArbetsformedlingenRemissyttrande

Rättsutredning från polisen om avgift för elektroniska handlingar

En rättsutredning om avgifter för utlämnande av elektroniska handlingar har gjorts inom polisen.

Se här: PolisRattsutredningDigitalaHandlingar

Lagberedning utan insyn kritiseras av Lagrådet

Finansdepartementet upprättade inte en enda allmän handling under beredningen av en lagändring som nyligen hamnade på Lagrådets bord. Promemorian som låg till grund för lagförslaget betraktades som ett internt arbetsmaterial på departementet och när departementet hämtade in synpunkter från tre myndigheter  så gjordes det muntligen utan att synpunkterna dokumenterades. Lagrådet menar att bristerna i beredningen är så allvarliga att man inte kan tillstyrka lagförslaget.

Lagradet_2013_04_04

Sociala medier + arkivering och diarieföring = problem

Trafikverkets internrevision höjer ett varningens finger för att låta myndigheten kommunicera via sociala medier innan rutiner för diarieföring och arkivering är på plats. Det måste finnas möjligheter att söka fram allmänna handlingar som skapas i sociala medier, konstaterar internrevisionen.

Trafikverkets internrevision 2013/2491