Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

”Nära hotad” inte samma som utrotningshotad

Härryda kommun vägrade lämna ut vissa uppgifter till Naturskyddsföreningen med hänvisning till att dessa avslöjade känslig information om utrotningshotade fågel- och fladdermusarter. Kammarrätten upphävde sekretessen efter överklagande, bland annat därför att flera av de aktuella arterna inte var utrotningshotade i sekretessregelns mening, utan var tillhörde kategorierna ”nära hotad” respektive ”livskraftig”.

Fågelarterna som var rödlistade i kategorierna ”sårbar” och ”starkt hotad” var i och för sig att se som utrotningshotade, men informationen om dessa var inte känslig, enligt kammarrätten. Det handlade till exempel inte om häckningsplatser som riskerade att bli utsatta för äggplundring.

Kammarrätten bestämde att följande handlingar skulle lämnas ut i deras helhet: mötesanteckningar från ett artskyddsmöte, en artskyddsutredning samt en miljökonsekvensutredning.

Härryda kommun trotsade kammarrättens beslut om att de aktuella handlingarna skulle lämnas ut i deras helhet. Det här med hänvisning till att kammarrätten i sin dom hade tillämpat en gammal och numera upphävd lydelse av den aktuella sekretessbestämmelsen.

Naturskyddsföreningen överklagade och kammarrätten upphävde på nytt kommunens beslut. Enligt kammarrätten hade kommunen maskerat flera uppgifter som inte omfattades av sekretess och kammarrätten skickade tillbaka ärendet till kommunen för en ny mer noggrangn sekretessprövning.