Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

”Nära hotad” inte samma som utrotningshotad

Härryda kommun vägrade lämna ut vissa uppgifter till Naturskyddsföreningen med hänvisning till att dessa avslöjade känslig information om utrotningshotade fågel- och fladdermusarter. Kammarrätten upphävde sekretessen efter överklagande, bland annat därför att flera av de aktuella arterna inte var utrotningshotade i sekretessregelns mening, utan var tillhörde kategorierna ”nära hotad” respektive ”livskraftig”.

Fågelarterna som var rödlistade i kategorierna ”sårbar” och ”starkt hotad” var i och för sig att se som utrotningshotade, men informationen om dessa var inte känslig, enligt kammarrätten. Det handlade till exempel inte om häckningsplatser som riskerade att bli utsatta för äggplundring.

Kammarrätten bestämde att följande handlingar skulle lämnas ut i deras helhet: mötesanteckningar från ett artskyddsmöte, en artskyddsutredning samt en miljökonsekvensutredning.

Härryda kommun trotsade kammarrättens beslut om att de aktuella handlingarna skulle lämnas ut i deras helhet. Det här med hänvisning till att kammarrätten i sin dom hade tillämpat en gammal och numera upphävd lydelse av den aktuella sekretessbestämmelsen.

Naturskyddsföreningen överklagade och kammarrätten upphävde på nytt kommunens beslut. Enligt kammarrätten hade kommunen maskerat flera uppgifter som inte omfattades av sekretess och kammarrätten skickade tillbaka ärendet till kommunen för en ny mer noggrangn sekretessprövning.

KR Sthlm 7568-11

Kammarrätten beslutade att ett vindkraftsföretag hade rätt att få ut en handling som visade var ett havsörnsbo var placerat. Företaget behövde uppgiften för att kunna föra sin talan i en domstolstvist om ett vindkraftsbygge. Kammarrätten bestämde att uppgiften skulle lämnas ut med förbehåll om att företaget inte fick sprida den vidare eller använda den i någon annat sammanhang än i den pågående tvisten.

KR_Sthlm_7658_11

KR Sthlm 15-12

Naturvårdsverket vägrade lämna ut GPS-positioner för två vargar som försetts med GPS-sändare till en jakttidning. Myndigheten ansåg att ett offentliggörande av uppgifterna skulle hota strävandet efter att bevara vargstammen. Efter överklagande fastställde kammarrätten beslutet.

SthlmKRdom_15_12