Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Riksarkivet fick bakläxa om krisplan

En person på Regionarkivet i Sörmland vände sig till Riksarkivet och begärde ut myndighetens krisplan för att använda den som ett underlag i arbetet med att ta fram ett liknande dokument.

Riksarkivet avslog begäran med hänvisning till att mallen för krisplanen var framtagen av ett konsultföretag som hade upphovsrätt till denna. Enligt Riksarkivets avtal med företaget fick mallen inte lämnas ut utan ett skriftligt medgivande från företaget. Riksarkivet bedömde att det var osannolikt att företaget skulle ge sitt medgivande och avslog begäran.

Personen överklagade till kammarrätten som upphävde Riksarkivets beslut, eftersom det saknade en hänvisning till relevanta regler i OSL samt en närmare redogörelse för vilka överväganden som hade legat till grund för beslutet.