Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

RÅ 1994 ref. 64

Riksrevisionsverket, RRV, skötte driften av ett ekonomi- och redovisningssystem som användes av andra myndigheter. En person begärde ut uppgifter om alla betalningar från olika myndigheter som via RRV:s system gått till ett angivet företag. RRV menade att myndigeten bara utförde teknisk bearbetning och lagring av uppgifter och att de därför var undantagna från handlingsoffentligheten enligt undantagen i TF 2:9 3 st och TF 2:13 1 st. Regeringsrätten delade den bedömningen.

RA_1994_ref_64

Rättsutredning: Myndigheter som har ett datasystem ihop

Om flera myndigheter delar på ett gemensamt datasystem kan det hända att uppgifterna som förs in i systemet blir expedierade av den myndighet som fört in dem och inkomna till de myndigheter som fått tillgång till dessa via systemet (se HFD 99-11 och 2173-11). I princip borde det samma gälla om självständiga organ inom en myndighet (se TF 2:11) delar t.ex. samma intranät. I ett mål i Kammarrätten i Jönköping (KR Jönköping 2495-11) kom domstolen fram till att kommentarer som Kriminalvårdsanställda skrivit på myndighetens intranät inte kunde anses expedierade. Domstolen gick tyvärr inte in på frågan om kommentarerna via intranätet korsat gränserna mellan självständiga organ inom Kriminalvården, t.ex. mellan myndighetens olika regioner eller anstalter.