Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Blankningsanmälningar var hemliga

En person begärde hos Finansinspektionen att få ett utdrag ur myndighetens blankningsregister som visade aktuella korta nettopositioner som understiger 0,5 % men överstiger 0,2 % av aktiekapitalet.

Finansinspektionen avslog med hänvisning till att den begärda informationen hade lämnats till myndigheten enligt EU:s blankningsförordning. Enligt förordningen finns en skyldighet för personer och företag att lämna information till Finansinspektionen om korta nettopositioner över ett visst gränsvärde. Det görs genom myndighetens portal för blankningsanmälningar. Informationen samlas i myndighetens blankningsregister. Enligt Finansinspektionen skyddades informationen av sekretess eftersom den hade inhämtats för att lämnas över till Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma), och ett utlämnande kunde antas försämra Sveriges möjligheter att delta i det internationella samarbetet.

Personen överklagade och hänvisade till att uppgifterna inte enbart samlas in för att lämnas över till Esma utan även för Finansinspektionens egen tillsynsverksamhet och därför borde vara offentlig. Kammarrätten avslog dock överklagandet.