Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Bakläxa om mötesbokning via Outlook

En person begärde att få ta del av elektroniska kallelser som hade gått ut till ett internt möte inom Hälso- och sjukvårdsnämnden vid Region Gotland. Regionen avslog på den grunden att inga formella kallelser hade skickats ut inför mötet.

Personen överklagade. I kammarrätten kom det fram att någon på regionen hade gjort en mötesbokning via e-postsystemet Microsoft Outlook och att en inbjudan hade skickats till tänkta mötesdeltagare. I ett yttrande till kammarrätten hänvisade regionen till en dom i HFD som säger att utdrag ur en elektronisk kalender inte är en allmän handling.

Kammarrätten underkände regionens avslagsgrunder. Domstolen tyckte inte att sökandens begäran var begränsad till formella kallelser utan kunde anses omfatta den utskickade mötesbokningen. Hans begäran gällde inte heller ett utdrag ur en elektronisk kalender. Mot den bakgrunden återförvisade kammarrätten ärendet till regionen för ny prövning.