Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Överklagande utan personnummer avvisades

Det räckte inte att klaganden uppgav namn, e-postadress och postort. Kammarrätten i Sundsvall krävde även personnummer för att pröva personens överklagande i ett mål om utlämnande av allmän handling.

Sökanden överklagade till HFD men nekades prövningstillstånd.

JO kritiserade generell regel om förskottsbetalning

JO kritiserade Bolagsverket för att myndigheten sedan 2010 inte tog emot kontanter, vilket bland annat innebar att man inte kunde betala kontant för kopior av allmänna handlingar. Att vägra ta emot kontanter strider mot riksbanklagen, enligt JO.

För sökande som önskar vara anonyma hade Bolagsverket infört en rutin där dessa kunde betala för kopior i förskott genom att sätta in pengar på ett visst bankgironummer med angivande av ett kund- eller fakturanummer. JO var kritisk till denna ordning eftersom det inte finns stöd i OSL för att införa förskottsbetalning som en generell rutin. Enligt lagen är det något som kan beslutas i ett ”enskilt fall”.

JO 1991/92 s. 418

En person begärde att få ut uppgifter från bolagsregistret om vilka företag som en angiven person var styrelseledamot i. Patent- och registreringsverkets bolagsavdelning hänvisade henne till att betala 50 kronor för ett så kallat personnummerutdrag. Att göra ett sådant utdrag var en tjänst som myndigheten erbjöd och kunde ta betalt för i sin uppdragsverksamhet. Det var fel menade JO som tyckte att myndigheten genom rutinbetonade åtgärder kunde sammanställa de begärda uppgifterna till en allmän handling och sedan läsa upp uppgifterna för personen kostnadsfritt enligt regeln i OSL 6:4.

JO_1991_92_s_418