Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Delningsundantaget

En myndighet har möjlighet att skicka utkast till handlingar, så kallade mellanprodukter, (se TF 2:12 2 st) till utomstående för synpunkter (underhandsremiss) utan att handlingarna betraktas som expedierade och allmänna. Det är det så kallade delningsundantaget. Det är ett undantag från huvudregeln om att handlingar som skickas ut från en myndighet är expedierade och därmed allmänna. Tanken är att myndigheter ska kunna utväxla utkast och förslag till handlingar med kunniga personer utanför myndigheten utan att dessa ofärdiga handlingar blir tillgängliga för allmänheten. Om mottagaren är en annan myndighet så betraktas inte heller handlingarna som inkomna hos den myndigheten. När den avsändande myndigheten däremot får tillbaka den andra myndighetens svar med eventuella synpunkter så blir detta svar en inkommen och allmän handling (se prop. 1975/76:160 s. 170 och RÅ 1999 ref. 36). Delningsundantaget gäller enbart om en myndighet skickar ett utkast till en utomstående för att få synpunkter på detta. Det gäller inte om ett utkast skickas till en utomstående för att denne ska använda det som underlag för ett beslut eller som en ren information (RÅ 1983 2:57).

Ytterligare mål som behandlar delningsundantaget: KR Sundsvall 1480-11, KR Sthlm 5067-11KR Sundsvall 1480-11

Ett utkast till ett regeringsbeslut som Landsbygdsdepartementet hade skickat till Sametinget var inte en inkommen och därmed allmän handling hos Sametinget. Kammarrätten hänvisade till det så kallade delningsundantaget. Undantaget innebär att utkast, koncept eller förslag som en myndighet skickar till en annan för att få synpunkter inte ses som expedierade av den avsändande myndigheten eller inkomna hos den mottagande.

KR_Sundsvall_1480_11

RÅ 1999 ref. 36

Under en pågående utredning skickade Skattemyndigheten ett utkast till en revisionspromemoria till Riksskatteverket för synpunkter (så kallad delning eller underhandsremiss). Regeringsrätten bedömde att utkastet inte skulle anses som en expedierad och därmed allmän handling trots att det hade skickats till en annan myndighet. Det hade inte tagits om hand för arkivering och var inte heller en sådan handling som enligt lag skulle arkiveras. Svaret med Riksskatteverkets synpunkter på promemorian blev däremot en inkommen och allmän handling hos Skattemyndigheten.

RA_1999_ref_36