Polisen skyldig söka fram ordningsböter

En journalist begärde ut vissa preciserade grupper av ordningsböter som utfärdats av Polisregion Stockholm under en vecka. Polisen avslog med hänvisning till att det skulle krävas en stor arbetsinsats för att lokalisera de begärda handlingarna. Polisen hävdade att den inte kunde söka efter handlingarna i Rättsväsendets informationssystem ordningsbot, RIOB, på grund av sekretess. Det var också komplicerat att göra en manuell sökning eftersom ordningsböterna inte var sorterade i datumordning i arkiven. Journalisten överklagade och fick rätt i kammarrätten. Kammarrätten tyckte inte att polisen anfört några giltiga skäl för att avslå begäran. Domstolen återförvisade ärendet till polisen för en prövning av om handlingarna kunde lämnas ut eller var sekretessbelagda i några delar.

KR_Sthlm_3647_15

Polisens avslagsbeslut

Arkivets sortering begränsar inte efterforskningsskyldighet

En journalist begärde hos Polismyndigheten att få ut vissa preciserade grupper av ordningsböter som utfärdats av Polisregion Stockholm under en angiven vecka. Polismyndigheten vägrade på den grunden att det skulle krävas allt för omfattande efterforskningar för att lokalisera de begärda handlingarna. Det var i och för sig tekniskt möjligt att söka i Polismyndighetens datorregister över utfärdade ordningsböter men en sekretessregel förbjöd sådana sökningar, hävdade myndigheten. En manuell sökning var inte heller möjlig eftersom ordningsböter arkiveras i föreläggande- eller bokstavsordning och inte efter utfärdandedatum. Journalisten överklagade och fick rätt i kammarrätten. Domstolen ansåg att begäran var tillräckligt specifik och att Polismyndigheten var skyldig att leta fram de begärda handlingarna även om det skulle ta lång tid.

KR_Sthlm_3647_15