JO 2206-10

JO tyckte inte att det fanns skäl att kritisera ett landsting som tog två månader på sig att lämna ut handlingar rörande försäkringsersättning till patienter som skadats i vården. Det här eftersom handlingarna var svåra att lokalisera då dem inte hade diarieförts utan sorterats direkt ned i de berörda patienternas journaler.

JO_2206_10