Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Film från polis kroppskamera lämnas ut i form av utskrift

En kroppskamerafilm från en polis – som har spelats upp under en rättegång i Svea hovrätt – ska mot en fastställd avgift lämnas ut i form av en transkriberad utskrift. Det beslutar kammarrätten, efter att en person som hade begärt ut en kopia av videon först fått avslag hos Åklagarmyndigheten. Därmed går domstolen emot den nämnda myndigheten, som i sitt beslut meddelade att det inte fanns någon utskrift av filmen tillgänglig – och därmed varken någon möjlighet eller skyldighet att låta personen ta del av materialet på det sättet.

Kammarrätten konstaterar vidare det står Åklagarmyndigheten fritt att alternativt lämna ut filmen i form av en kopia, även då mot en fastställd avgift. Någon lagstadgad skyldighet för detta finns dock inte. Åklagarmyndigheten erbjöd i sitt beslut den sökande personen att ta del av filmen på plats hos åklagarkammaren.

Kriminalvården måste inte flytta handlingar för att tillhandahålla dem ”på stället”

Ett juridiskt ombud som, utifrån sin rätt till partsinsyn, ville ta del av handlingar rörande en klient fick beskedet av Kriminalvården att uppgifterna endast fanns tillgängliga på den aktuella anstalten. Myndigheten hänvisade till berörd paragraf i tryckfrihetsförordningen om tillhandahållande av allmänna handlingar ”på stället”. Juristen stod dock på sig om att han ville gå igenom materialet i myndighetens lokaler i Göteborg, och överklagade.

Nu slår dock kammarrätten fast att Kriminalvården inte har någon skyldighet att ställa handlingarna till förfogande på annan plats än där de förvaras, med följden att överklagandet avvisas på den punkten. Domstolen instämmer även i bedömningen att en begäran om epost, e-postlistor samt ljud- och bildupptagningar ska avslås. Detta då begäran i denna del om ”samtliga handlingar” rörande ombudets klient har varit för allmänt hållen, och att Kriminalvården inte har någon skyldighet att ta till de mer omfattande utredningsåtgärder som skulle krävas i ärendet.