Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

JO 22-13

JO riktade allvarlig kritik mot Landstinget Värmland för att myndigheten dröjde sju månader med att vidarebefordra ett överklagande till kammarrätten. Smittskyddsläkaren fick samtidigt kritik för bristande kunskaper om regelverket rörande utlämnande av allmänna handlingar.

JO_22_13

KR Göteborg 6880-12

Smittskyddsläkaren i Värmland var skyldig att lämna ut en kopia av en dom om tvångsundersökning i avidentifierat skick till en journalist. Kammarrätten bestämde att avidentifieringen skulle ske genom att smittskyddsläkaren tog bort alla personuppgifter om den berörda personen med undantag för dennes postort. Domstolen fastställde däremot smittskyddsläkarens bedömning att den underliggande ansökan om tvångsundersökning inte kunde offentliggöras i någon del.

KR_Goteborg_6880_12

(Jämför med domen SvallKRdom 1905 11 där Kammarrätten i Sundsvall gjorde en annan bedömning).

KR Sundsvall 1905-11

Smittskyddsläkaren i Dalarnas ansökan till förvaltningsrätten om tvångsundersökning av en misstänkt klamydiasmittad person kunde lämnas ut i avidentifierat skick. Det slog kammarrätten fast och upphävde därmed smittskyddsläkarens beslut. Däremot kunde inte uppgifter om den berörda personens postort lämnas ut. Smittskyddsläkaren menade att handlingen inte kunde lämnas ut i någon del eftersom den senare skulle ge upphov till en offentlig dom i förvaltningsrätten. Kammarrätten tog inte upp den argumentationen i sin dom.

SvallKRdom_1905_11

Se även domen KR_Goteborg_6880_12