Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

JO 1978/79 s. 224

En synpunktspromemoria hos ÖB var inte en minnesanteckning enligt TF 2:12 1 st eftersom den inte hörde till något ärende. Istället skulle handlingen bedömas enligt regeln i TF 2:10 2 st p 3 och anses allmän om den var färdigställd, vilket den inte ansågs vara i det här fallet.

JO 1978/79 s. 224

JO 1985/86 s. 348

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Habo hade inte rätt att vägra lämna ut justerade protokoll på den grunden att de ännu inte hade expedierats till den berörda personen. Protokoll blir en allmän handlingar direkt när de justeras enligt TF 2:10 2 st 3 p 1 led.

JO_1985_86_s_348

JO 1989/90 s. 367

JO jämställde en persedelförteckning över en patients tillhörigheter som hade upprättats av Karsuddens sjukhus med ett protokoll enligt TF 2:10 2 st 3 p 1 led. Förteckningen var därmed ”färdigställd” och följaktligen upprättad i och med att ansvarig tjänsteman undertecknat den.

JO_1989_90_s_367