KR Göteborg 7561-12

En journalist begärde att få kopior av samtliga sms som hade skickats till och från samtliga regionråd i Region Skåne. Regionen avslog begäran med hänvisning till att man hade bett regionråden gå igenom sina telefoner och att det då inte hade framkommit någon allmän handling som skulle lämnas ut. Kammarrätten menade att avslagsbeslutet var otydligt eftersom det inte framgick av beslutet om man hade hittat några sms överhuvudtaget, om sms:en som fanns inte var allmänna handlingar eller om de var allmänna men omfattades av sekretess. Domstolen skickade tillbaka ärendet till regionen för ny prövning.

KR_Goteborg_7561_12

KR Sundsvall 195-09

Sms som har kommit in till eller skickats från ett kommunalråds telefon kan vara allmänna handlingar. Det konstaterade kammarrätten i detta beslut. Det får bedömas utifrån innehållet i sms:en om de har någon koppling till kommunens verksamhet. Det spelar däremot ingen roll om sms:en har kommit in till eller skickats från en tjänstetelefon eller en privat telefon.

KR_Sundsvall_195_09