Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

Kölista inom kommuns barnomsorg är allmän handling

En kölista inom barnomsorgen i Lilla Edets kommun – som har hämtas från ett verksamhetssystem – utgör internt arbetsmaterial som inte har tagits om hand för arkivering, och är därmed ingen allmän handling. Det menade den ansvariga kommunnämnden, som tidigare i år avslog en begäran från ett företag inom barnomsorgen om att få ta del av uppgifterna. Men kammarrätten håller inte med. Listan, som uppdateras vid ansökningar och placeringar och hela tiden är tillgänglig för nämnden, är enligt domstolen att anse som en förteckning som förs löpande, och som ska anses färdigställd i samband med varje ny anteckning. Därmed är listan en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, och det ankommer på nämnden att lämna ut den såvida inga sekretesshinder föreligger vid en prövning, enligt domstolen.

Sjukvårdslednings Teams-anteckningar inte offentlig handling

En journalist på Nya Wermlands-Tidningen begärde ut minnesanteckningar från ett Teams-möte som den särskilda sjukvårdsledningen för Centralsjukhuset i Karlstad hade haft kopplat till det förstärkningsläge som rådde inom hälso- och sjukvården i Region Värmland. Hon argumenterade att anteckningarna var att likställa vid ett protokoll och skulle ses som en handling som, genom att ha spridits för kännedom inom sjukvårdsledningen, skulle anses vara färdigställd ”på annat sätt” och därmed upprättad av myndigheten. Men journalisten fick avslag av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd och överklagade beslutet i kammarrätten i Göteborg.

I sitt avgörande hänvisar kammarrätten till rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen om att en handling kan anses vara färdigställd när den sprids för kännedom inom en myndighet. När en handling är färdigställd kan den anses vara upprättad och handlingar som en myndighet har upprättat är enligt tryckfrihetsförordningen 2:10 allmänna. Kammarrätten anser att de aktuella anteckningarna inte har färdigställts på annat sätt, då detta kräver ”att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd”. Domstolen konstaterar att anteckningarna har förts löpande i Teams på en yta som har varit tillgänglig för medlemmarna i gruppen och att de varken har skrivits ut, undertecknats, publicerats på någon plattform, eller spridits för kännedom inom myndigheten. Därför kan de inte anses ha färdigställts, och de utgör följaktligen inte en allmän handling.