Senaste om offentlighet
och sekretess

Sök

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Allmän handling drivs av Panoptes Sweden AB, Sveriges ledande researchbolag. Våra övriga verksamheter är researchbolaget Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren.

AVGÖRANDEN EFTER LAGRUM (KAPITEL:PARAGRAF I OSL)

KR Sthlm 7639-12

Finansinspektionens hade skäl att sekretessbelägga stora delar av det svar som Nordea lämnat på myndighetens frågor i ett tillsynsärende. Det slog kammarrätten fast i denna dom. Frågorna gällde bankens eventuella affärsförbindelser med ett visst företag. Namnet på företaget var en av de uppgifter som var belagd med sekretess.

KR_Sthlm_7639_12

KR Jönköping 1972-12

Kammarrätten slog fast att en journalist inte hade rätt att få ut uppgifter från Boverket om hur höga metallhalter som olika dricksvattenblandare lakade ur dricksvattnet. Domstolen konstaterade att leverantörerna av de blandare som hade högst metallhalter skulle skadas ekonomiskt om uppgifterna offentliggjordes.

KR_Jonkoping_1972_12

RÅ 1982 Ab 209

En person hade rätt att få ut namn och adress på de svinuppfödare som fanns i Jordbruksnämndens register. Den aktuella sekretessregeln skyddade uppgifter om affärs- eller driftsförhållanden hos uppfödarna om ett utlämnande kunde leda till skada för dem. Regeringsrätten konstaterade att de aktuella uppgifterna inte gällde ekonomiska förhållanden och därmed inte skyddades av bestämmelsen.

KR Sthlm 3247-12

Strålsäkerhetsmyndigheten gjorde rätt som vägrade lämna ut en lista över utländskt kärnavfall som tagits emot av kärnteknikföretaget Studsvik. Det menade kammarrätten med hänvisning till att listan var känslig affärsinformation för Studsvik och därför omfattades av sekretess.

KR_Sthlm_3247_12

KR Sthlm 3217-12

Arbetsförmedlingen vägrade lämna ut uppgifter till en journalist om hur mycket stöd som betalats ut under 2011 till olika anordnare av sysselsättningsplatser i Dalarna. Kammarrätten fastställde Arbetsförmedlingens beslut med hänvisning till att uppgifterna rörde anordnarnas affärs- och driftsförhållanden och att det inte stod klart att dessa kunde lämnas ut utan skada för de berörda företagen.

KR_Sthlm_3217_12

KR Jönköping 918-12, KR Jönköping 974-12

Boverkets vägrade låta två journalister ta del av provresultaten från prov som myndigheten låtit göra av blyläckage från vattenkranar. Verket tyckte att provresultaten var så osäkra att det fanns risk för att journalisterna skulle sprida missvisande uppgifter om resultaten vilket i sin tur kunde skada affärerna för de näringsidkare som säljer kranarna. Kammarrätten tyckte inte att Boverket hade visat på vilket sätt näringsidkarna skulle lida skada och skickade tillbaka ärendet till myndigheten för ny prövning.

KR_Jonkoping_918_12

KR_Jonkoping_974_12

KR Sundsvall 573-12, 648-12 och 649-12

Falu kommun vägrade lämna ut ett avtal som reglerade de åtaganden Svenska skidförbundet och Falu kommun accepterat mot internationella skidförbundet, FIS, och European broadcasting union, EBU, för att få arrangera skid-VM i Falun 2015 och vilken ersättning som skulle utgå från FIS. Falu kommun hänvisade till affärssekretess och menade att Svenska skidförbundet och FIS skulle kunna lida skada om uppgifterna i avtalet blev känt. Kammarrätten underkände den bedömningen och menade att de flesta uppgifterna i avtalet inte var typiskt sett känsliga. Domstolen skickade tillbaka ärendet till kommunen för en ny och mer noggrann sekretessprövning.

KR_Sundsvall_648_12_649_12_Mfl

KR Sthlm 6689-11

En journalist begärde att få ut uppgifter från Arbetsförmedlingen om vilka arbetsgivare som hade tagit emot arbetssökande med instegs- respektive nystartsjobb. Arbetsförmedlingen avslog med hänvisning till att detta var känsliga uppgifter om arbetsgivarnas affärsförhållanden. Kammarrätten fastställde Arbetsförmedlingens beslut.

KR_Sthlm_6689_11

KR Sthlm 8017-08

Sekretessen för uppgifter om ”enskilds” affärsförhållanden hos Arbetsförmedlingen syftar på enskilda företag och inte enskilda personer. Det konstaterade kammarrätten i denna dom. En journalist som hade nekats uppgifter om vilka företag som varslat arbetstagare om uppsägning argumenterade i sitt överklagande för att sekretessen bara avsåg att skydda enskilda personer.

KR_Sthlm_8017_08

KR Sthlm 6135-11

En person begärde att få ut uppgifter om det arbetsmarknadspolitiska stöd som Arbetsförmedlingen hade beslutat gällande Telge Peab AB. Arbetsförmedlingen avslog med hänvisning till affärssekretess. Personen överklagade och hävdade att bolaget självt hade gått ut med uppgifter i media om att man satsade på att anställa arbetslösa, flyktingar och personer med försörjningsstöd. Kammarrätten fastställda Arbetsförmedlingens beslut.

KR_Sthlm_6135_11